image

Olika fönster

Fönster med 3-glas mest energieffektivt

3 glas är idag standard för energieffektiva fönster. Skillnaden mot 2-glasfönster är stor, bland annat på grund av den extra luftspalten mellan glasen. 3-glas är lösningen för stora fönster som förr betydde stora värmeförluster under vinterhalvåret. Nu gör fönster med 3 glas det möjligt att bygga med ljus och rymd, vilket utnyttjas flitigt i moderna villor.

Du kan alltså ha fönster från golv till tak om du har 3-glas med lågt U-värde. Begreppet U-värde är ett mått på de värmeisolerande egenskaperna i olika byggnadsmaterial, till exempel fönster. Ett lågt värde betyder att materialet isolerar väl. Elit-fönster har flera olika fönster 3 glas och U-värde 1,0 eller lägre.

I fönster med 3 glas isolerrutor är hela glaspartiet ett sammanfogat paket. I Elits fönster är mellanrummen i 3 glas isolerrutan dessutom fyllda med en isolerande argongas som minskar värmeförluster. 3-glas isolerglaset har också ett eller flera tunna skikt av metall, till exempel silveroxid, så kallade lågemissionsskikt. Lågemissionsskikt är osynliga och reflekterar en betydande del av värmestrålningen. Isolerglas med lågemissionsskikt kallas vanligen energiglas vare sig det är fönster med 2 eller 3 glas, även om energibesparingen för ett 3-glas är betydligt bättre.

Elit-fönster har flera olika fönster 3 glas i modellprogrammet. Mest energieffektivt är Elit Passiv, ett fönster med 3-glas isolerruta. Fönstret har ett U-värde på bara 0,8 och är tillräckligt isolerat för att fungera i så kallade passivhus som ska klara uppvärmningen större delen av året utan tillförd värmeenergi.

Elit Extreme 0,9 är ett annat, mycket välutrustat alternativ. Det är ett fönster med 3-glas och U-värde på låga 0,9. Dessutom är det yttre glaset utrustat med både självrengörande och solskyddande egenskaper. Att minska behovet av fönsterputsning är extra skönt om du har stora glasytor som går från golv till tak. 3 glas är med andra ord det självklara valet för de flesta som tänker på både ekonomi och miljö. Tack vare fönster med 3 glas kan du släppa in mer ljus utan att släppa ut mer värme.

Pågående kampanj

Köp Elit Original nu så får du aluminium på köpet. Läs mer »

Filmer - Hela Sveriges fönster

Björn Christiernsson visar hur man monterar fönster och altandörrar. Mer om filmserien här »

Ladda ner produkter som BIM!

Nu finns delar av vårt sortiment här som nedladdningsbart som BIM-objekt, som man kan placera in i ritningsunderlag m m.