image

Att byta fönster

Att köpa eller byta fönster är inte komplicerat, men du behöver svara på några frågor för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Genom att tänka igenom processen stegvis och i rätt ordning kan du snabbt besluta dig för vilka fönster som passar bäst.

Att montera och sköta fönster

Förvaring

Fönstren måste förvaras rätt för att inte skadas innan de monteras i väggen. Grundregeln är att fönstren ska skyddas mot nederbörd, markfukt eller annan fukt och nedsmutsning. Se de kompletta råden (pdf).

Montering

Det är inte särskilt komplicerat att montera ett fönster och för en fackman tar det oftast inte mer än några timmar per fönster. Om du inte har erfarenhet av fönsterbyte rekommenderar vi att du tar hjälp av en snickare. Tala med din återförsäljare, vissa kan erbjuda montering. Utförliga monteringsanvisningar hittar du här.

Sköt om dina nya fönster

Träfönster skall ses över varje år. Hur ofta de behöver underhåll varierar kraftigt beroende på klimatet, i vilket väderstreck fönstren sitter osv. Underhållsintervallen är ofta olika för fönster i samma hus. Fönster av trä med utvändig aluminiumbeklädnad är nästan helt underhållsfria och behöver nästan aldrig målas om utvändigt, bara torkas av med en trasa vid behov. Tecken på att fönstret behöver underhållas kan man läsa mera om i de utförliga hanteringsanvisningar som följer med varje fönster.

Pågående kampanj

Köp Elit Original nu så får du aluminium på köpet. Läs mer »

Filmer - Hela Sveriges fönster

Björn Christiernsson visar hur man monterar fönster och altandörrar. Mer om filmserien här »

Ladda ner produkter som BIM!

Nu finns delar av vårt sortiment här som nedladdningsbart som BIM-objekt, som man kan placera in i ritningsunderlag m m.