Hitta återförsäljare

Frågor och svar

Här finner du svar på vanliga frågor om oss och våra fönster, altandörrar och tillval och tillbehör. Tveka inte att kontakta oss eller ringa din närmaste återförsäljare om du inte hittar svaret på din fråga här!

Mest populära

Alla frågor

Förutsatt att du besitter normal händighet så kan du göra det själv. Tänk dock på att fönster är mycket tunga saker. Med varje fönster följer en utförlig hanterings- och skötselanvisning som du skall följa noga. Att fönstret är korrekt monterat är en förutsättning för att garantierna skall gälla.

Tala med din återförsäljare (finns längst ner på sidan), vissa kan erbjuda montering.

Elitfönster säljs hos hundratals återförsäljare över hela Sverige. De hjälper till att hitta rätt produkt, ger prisuppgifter och svarar på fönsterfrågor. Hitta närmaste återförsäljare genom att använda sökfunktionen under ikonen Närmaste återförsäljare i toppen.

Det går bra att byta fönster året om vid uppehållsväder. Från att det gamla fönstret lyfts ut ur väggen och fram till det att det nya sitter på plats kan man normalt räkna med ca en timme. Detta förutsatt att den som gör arbetet är normalt händig eller att en yrkesman utför montaget. Stunden då fönsterhålet är öppet är kort. Därför är det en god idé att byta fönster under vintern, ­ på sommaren finns det annat att göra. 

Från att det gamla fönstret lyfts ut ur väggen och fram till det att det nya sitter på plats kan man normalt räkna med ca en timme. Detta förutsatt att den som gör arbetet är normalt händig eller att en yrkesman utför montaget. 

På Elitfönsters lager finns våra mest köpta modeller tillverkade och klara för leverans. Lagersortimentet består av Original Alu, Original Trä och MF Duo. Utöver de vanligaste storlekarna av glidhängda, sidhängda och fasta fönster, hittar du här fönsterdörrar samt runda och halvrunda dekorfönster (ej öppningsbara). Alla lagerprodukter är vitmålade och finns hos dig några få dagar efter beställning. 

Det tydligaste tecknet på att det är dags att byta fönstren är att de drabbats av röta. Ett byte kan också vara aktuellt om fönstren är otäta och dragiga eftersom detta är en stor energitjuv. Överväg också byte om fönstren kärvar, hänger ned sig eller om beslagen är trasiga. Om mycket tid går åt till att skrapa, slipa, kitta om, tvätta och måla fönster, kan det också vara idé att överväga ett byte.

Utöver lagersortimentet ingår ytterligare ett stort antal modeller, modulstorlekar och färger i Elitfönsters standard. Dessa tillverkar vi snabbt efter din beställning. Besked om leveranstider ges av återförsäljaren vid beställningstillfället. 

Information om omfattningen av de garantier på Elitfönster som ges via byggfackhandeln kan du läsa om under Garantier och handböcker

Garantivillkoren som gäller för en produkt utfärdas av den som säljer produkten. För ett fönster som är köpt i en byggfackhandel kan andra villkor gälla än om det är köpt av t.ex. en hustillverkare som en del i ett husköp. I ett garantiärende vänder man sig alltid till den man köpt varan av.

För att garanti skall gälla måste fönstret / dörren transporteras, lagras, hanteras, monteras och underhållas korrekt. Detta gäller oavsett vem man köpt produkten av! Skador på produkten som uppkommit av felaktig lagring, hantering, felmontage eller bristande underhåll täcks alltså inte av garantin. 

Orsaken är ett läckage i isolerglaspaketet orsakat av tex ålder, skada eller fabrikationsfel. Om det är ett nytt fönster kan detta vara ett garanti ärende. Kontakta i så fall den du köpt fönstret av. 

Du hittar flera dokument om kondens på glas här.

Under perioder med hög luftfuktighet och stora temperaturskillnader mellan natt och dag, finns det risk att utvändig kondens och i vissa fall iskristaller bildas på välisolerade fönster, med begränsad sikt som följd. Fönstret isolerar så effektivt att nästan ingen rumsvärme läcker ut genom fönstret. Fönstrets utsida kan då bli kallare än utomhusluften och kondens bildas. Den försvinner under morgontimmarna när glaset efterhand värms upp.

Du hittar flera dokument om kondens på glas här.

Risken för utvändig kondens minskar om glaset är avskärmat mot himlen, tex av träd eller buskar eller av markiser. Om fönstret vid monteringen placeras så långt in i fasaden som möjligt, minskar detta också kondensrisken. Självrengörande glas motverkar också utvändig kondensbildning. 

Du hittar flera dokument om kondens på glas här.

Vissa placeringar gör fönstren mera utsatta för utvändig kondens. Avsaknad av buskar och träd som skärmar av framför fönstret, inget eller litet takutsprång ovanför, placering långt ut i fasaden, är några faktorer som kan ha betydelse. Likaså om fönstret sitter i en fuktig omgivning tex riktat ut mot ett vattendrag eller annan fuktig plats. 

 

Du hittar flera dokument om kondens på glas här.

Invändig kondens uppstår vanligen på grund av att rumsluften hindras att cirkulera intill fönstret. Ett tätt gardinarrangemang, eller en fönsterbräda monterad tätt intill väggen kan vara orsaken. 

 

Du hittar flera dokument om kondens på glas här.

Elitfönster kan också tillverkas i specialmått ned till 10 mm intervaller (offereras alltid). Vissa begränsningar finns dock på grund av vikter mm. Besked om leveranstider ges av återförsäljaren vid beställningstillfället. 

Särskilda garantivillkor gäller när fönstret köpts via en husleverantör som en del i ett husköp. Mera information finns hos husleverantören. 

Imma, eller kondens, är ett naturfenomen. När fuktig luft möter en kall yta, tex ett fönsterglas, kyls den av och luftfuktigheten avsätts som små vattendroppar på ytan, sk kondens.

Du hittar flera dokument om kondens på glas här.

Ta om möjligt bort foder runt det gamla fönstret och mät hålet i väggen (eller gör en så noggrann uppskattning som möjligt). Mät bredden / höjden och välj därefter en storlek som passar. 

Fönsterstorleken skrivs i bredd / höjd och uttrycks i moduler (förkortat M), exempelvis M 10/13. En modul motsvarar 1 dm. Det kan vara bra att veta att modulstorlekarna för fönster alltid inkluderar ett minimiutrymme för tätningen på både bredd och höjd (20 mm för 3-glas, Elit Harmoni och MF Duo). Ex vis ett Elit Original i storlek 10/13 har därmed i själva verket bredd 980 mm och höjd 1280 mm.

U-värdet betecknar ett fönsters isoleringsförmåga. Ju lägre U-värde, desto bättre isolering.

Gå till vår ordlista för att få en mer ingående förklaring av U-värde.

Ett äldre, kopplat fönster (två enkelglas och delbar båge) har ett U-värde på ungefär 3. Ett äldre isolerglasfönster med 3- eller 2-glas i enkelbåge håller ett U-värde på omkring 2,7-1,8. Nya 3-glas Elitfönster har U-värde mellan 0,8 och 1,2.

Storlekar och mått

På Elitfönsters lager finns våra mest köpta modeller tillverkade och klara för leverans. Lagersortimentet består av Elit Original Alu, Elit Original Trä och MF Duo. Utöver de vanligaste storlekarna av glidhängda, sidhängda och fasta fönster, hittar du här fönsterdörrar samt runda och halvrunda dekorfönster (ej öppningsbara). Alla lagerprodukter är vitmålade och finns hos dig några få dagar efter beställning.

Utöver lagersortimentet ingår ytterligare ett stort antal modeller, modulstorlekar och färger i Elitfönsters standard. Dessa tillverkar vi snabbt efter din beställning. Besked om leveranstider ges av återförsäljaren vid beställningstillfället.

Elitfönster kan också tillverkas i specialmått ned till 10 mm intervaller (offereras alltid). Vissa begränsningar finns dock på grund av vikter mm. Besked om leveranstider ges av återförsäljaren vid beställningstillfället.

Ta om möjligt bort foder runt det gamla fönstret och mät hålet i väggen (eller gör en så noggrann uppskattning som möjligt). Mät bredden / höjden och välj därefter en storlek som passar. 

Fönsterstorleken skrivs i bredd / höjd och uttrycks i moduler (förkortat M), exempelvis M 10/13. En modul motsvarar 1 dm. Det kan vara bra att veta att modulstorlekarna för fönster alltid inkluderar ett minimiutrymme för tätningen på både bredd och höjd (20 mm för 3-glas, Elit Harmoni och MF Duo). Ex vis ett Elit Original i storlek 10/13 har därmed i själva verket bredd 980 mm och höjd 1280 mm. 

Beställning och leverans

På Elitfönsters lager finns våra mest köpta modeller tillverkade och klara för leverans. Lagersortimentet består av Elit Original Alu, Elit Original Trä och MF Duo. Utöver de vanligaste storlekarna av glidhängda, sidhängda och fasta fönster, hittar du här fönsterdörrar samt runda och halvrunda dekorfönster (ej öppningsbara). Alla lagerprodukter är vitmålade och finns hos dig några få dagar efter beställning.

Elitfönster säljs hos hundratals återförsäljare över hela Sverige. De hjälper till att hitta rätt produkt, ger prisuppgifter och svarar på fönsterfrågor. Hitta närmaste återförsäljare genom att använda sökfunktionen under ikonen Närmaste återförsäljare i toppen.

Utöver lagersortimentet ingår ytterligare ett stort antal modeller, modulstorlekar och färger i Elitfönsters standard. Dessa tillverkar vi snabbt efter din beställning. Besked om leveranstider ges av återförsäljaren vid beställningstillfället.

Elitfönster kan också tillverkas i specialmått ned till 10 mm intervaller (offereras alltid). Vissa begränsningar finns dock på grund av vikter mm. Besked om leveranstider ges av återförsäljaren vid beställningstillfället.

Montage

På Elitfönsters lager finns våra mest köpta modeller tillverkade och klara för leverans. Lagersortimentet består av Elit Original Alu, Elit Original Trä och MF Duo. Utöver de vanligaste storlekarna av glidhängda, sidhängda och fasta fönster, hittar du här fönsterdörrar samt runda och halvrunda dekorfönster (ej öppningsbara). Alla lagerprodukter är vitmålade och finns hos dig några få dagar efter beställning. 

Utöver lagersortimentet ingår ytterligare ett stort antal modeller, modulstorlekar och färger i Elitfönsters standard. Dessa tillverkar vi snabbt efter din beställning. Besked om leveranstider ges av återförsäljaren vid beställningstillfället. 

Elitfönster kan också tillverkas i specialmått ned till 10 mm intervaller (offereras alltid). Vissa begränsningar finns dock på grund av vikter mm. Besked om leveranstider ges av återförsäljaren vid beställningstillfället

Ta om möjligt bort foder runt det gamla fönstret och mät hålet i väggen (eller gör en så noggrann uppskattning som möjligt). Välj därefter en storlek som passar. 

Fönsterstorleken skrivs i bredd / höjd och uttrycks i moduler (förkortat M), exempelvis M 10/13. En modul motsvarar 1 dm. Det kan vara bra att veta att modulstorlekarna för fönster alltid inkluderar ett minimiutrymme för tätningen på både bredd och höjd (20 mm för 3-glas och Elit Harmoni, 15 mm för MF Duo). Ex vis ett Elit Original i storlek 10/13 har därmed i själva verket bredd 980 mm och höjd 1280 mm. 

Skötsel och underhåll

Orsaken är ett läckage i isolerglaspaketet orsakat av tex ålder, skada eller fabrikationsfel. Om det är ett nytt fönster kan detta vara ett garanti ärende. Kontakta i så fall den du köpt fönstret av. 

För att garanti skall gälla måste fönstret / dörren transporteras, lagras, hanteras, monteras och underhållas korrekt. Detta gäller oavsett vem man köpt produkten av! Skador på produkten som uppkommit av felaktig lagring, hantering, felmontage eller bristande underhåll täcks alltså inte av garantin.

Följ alltid anvisningarna i hanterings- monterings- och skötselanvisningarna.

Garantier och eftermarknad

Information om omfattningen av de garantier på Elitfönster som ges via byggfackhandeln kan du läsa om under Garantier och handböcker

Särskilda garantivillkor gäller när fönstret köpts via en husleverantör som en del i ett husköp. Mera information finns hos husleverantören. 

Garantivillkoren som gäller för en produkt utfärdas av den som säljer produkten. För ett fönster som är köpt i en byggfackhandel kan andra villkor gälla än om det är köpt av t.ex. en hustillverkare som en del i ett husköp. I ett garantiärende vänder man sig alltid till den man köpt varan av.

För att garanti skall gälla måste fönstret / dörren transporteras, lagras, hanteras, monteras och underhållas korrekt. Detta gäller oavsett vem man köpt produkten av! Skador på produkten som uppkommit av felaktig lagring, hantering, felmontage eller bristande underhåll täcks alltså inte av garantin. 

Följ alltid anvisningarna i hanterings- monterings- och skötselanvisningar.

Orsaken är ett läckage i isolerglaspaketet orsakat av tex ålder, skada eller fabrikationsfel. Om det är ett nytt fönster kan detta vara ett garanti ärende. Kontakta i så fall den du köpt fönstret av. 

Byta fönster

Förutsatt att du besitter normal händighet så kan du göra det själv. Tänk dock på att fönster är mycket tunga saker. Med varje fönster följer en utförlig hanterings- och skötselanvisning som du skall följa noga. Att fönstret är korrekt monterat är en förutsättning för att garantierna skall gälla.

Tala med din återförsäljare (finns längst ner på sidan), vissa kan erbjuda montering.

Det går bra att byta fönster året om vid uppehållsväder. Från att det gamla fönstret lyfts ut ur väggen och fram till det att det nya sitter på plats kan man normalt räkna med ca en timme. Detta förutsatt att den som gör arbetet är normalt händig eller att en yrkesman utför montaget. Stunden då fönsterhålet är öppet är kort. Därför är det en god idé att byta fönster under vintern, ­ på sommaren finns det annat att göra. 

Från att det gamla fönstret lyfts ut ur väggen och fram till det att det nya sitter på plats kan man normalt räkna med ca en timme. Detta förutsatt att den som gör arbetet är normalt händig eller att en yrkesman utför montaget. 

Det tydligaste tecknet på att det är dags att byta fönstren är att de drabbats av röta. Ett byte kan också vara aktuellt om fönstren är otäta och dragiga eftersom detta är en stor energitjuv. Överväg också byte om fönstren kärvar, hänger ned sig eller om beslagen är trasiga. Om mycket tid går åt till att skrapa, slipa, kitta om, tvätta och måla fönster, kan det också vara idé att överväga ett byte.

Ta om möjligt bort foder runt det gamla fönstret och mät hålet i väggen (eller gör en så noggrann uppskattning som möjligt). Välj därefter en storlek som passar. 

Fönsterstorleken skrivs i bredd / höjd och uttrycks i moduler (förkortat M), exempelvis M 10/13. En modul motsvarar 1 dm. Det kan vara bra att veta att modulstorlekarna för fönster alltid inkluderar ett minimiutrymme för tätningen på både bredd och höjd (20 mm för 3-glas och Elit Harmoni, 15 mm för MF Duo). Ex vis ett Elit Original i storlek 10/13 har därmed i själva verket bredd 980 mm och höjd 1280 mm. 

Ett äldre, kopplat fönster (två enkelglas och delbar båge) har ett U-värde på ungefär 3. Ett äldre isolerglasfönster med 3- eller 2-glas i enkelbåge håller ett U-värde på omkring 2,7-1,8. Nya 3-glas Elitfönster har U-värde mellan 0,8 och 1,2.

Hitta återförsäljare nära dig

Försäljning av Elitfönsters produkter sker endast via våra återförsäljare. Hos våra återförsäljare får du hjälp med ditt val av fönster. Ett antal av dem har även utställningar där du i lugn och ro kan titta och känna på våra gedigna fönster.

Sök efter återförsäljare på stad eller
Återförsäljare Återförsäljare med utställning

Vi finns på ett hundratal orter runt om i hela Sverige.

Hitta en återförsäljare nära dig.