Hitta återförsäljare

Elitfönster lanserar banbrytande antennfönster

Nya Elitfönster Access är antennfönstret som ger upp till 100 gånger starkare signal för mobil- och datatrafik. Det är underhållsfritt, kräver ingen el och gör det möjligt att höja energieffektiviteten genom fönsterbyte utan att förlora tal- och dataförbindelser. Access tar ansvar från mast till mobil!

Timglashusen_sthlm_inwido_8V1A1568-HDR_tryck_A5_mail-(1).jpg

Elitfönsters extensiva hållbarhetsarbete har som målsättning att kunna erbjuda klimatsmarta produkter som tillför större klimatnytta under användningen än den klimatpåverkan som orsakas för att tillverka dem. Ett lysande led i detta arbete är Elitfönster Access – ett revolutionerande antennfönster som underlättar samtalstäckning och dataöverföring i alla nät och oavsett operatör.

imagevraui.png

     – Trenden med mycket mer hem- och distansarbete bidrar till en positiv miljöpåverkan genom att resorna blir färre och skapar ett naturligt behov av bra täckning i hemmet. Vårt antennfönster skapar ett stort och brett signalfält som fångar upp signaler, förbättrar täckningen och underlättar för alla som exempelvis vill skapa fungerande hemmakontor, säger Jonas Hernborg, vd Elitfönster.

Nettonollutsläpp och digitalisering
Elitfönster är anslutna till Byggföretagens Färdplan 2045 och har utvecklat en hållbarhets-kompass som är grunden för det fortsatta arbetet mot nettonollutsläpp av växthusgaser. I Färdplan 2045 nämner Byggföretagen området digitalisering som ett viktigt område för att nå de uppsatta målen och i detta kommer Elitfönster Access blir en viktig faktor genom att underlätta för samtalstäckning och dataöverföring.

     – Vårt arbete med Elitfönsters hållbarhetskompass och digitalisering borgar för att vi ansluter till Färdplan 2045 med bästa möjliga förutsättningar. För att vi ska kunna fortsätta utvecklas och bidra till en klimatneutral bygg- och anläggningssektor krävs en gemensam ansträngning och det nya antennfönstret kommer att bli en bra markör för det fortsatta arbetet, fortsätter Jonas.

Energieffektiva och ansvarsfullt producerade fönster
Elitfönster vill möjliggöra en hållbar livsstil genom att erbjuda energieffektiva och ansvarsfullt producerade fönster. Detta gör man exempelvis genom att endast köpa in el producerad av vindkraft, värma upp alla fabriker med biobränsle som till största del är spill från fabrikerna, endast använda virke från hållbart skogsbruk och nyttja cirkulära kretslopp för plastspill. Det nya antennfönstret Access är producerat helt i enlighet med Elitfönsters strikta miljö- och hållbarhetspolicy, finns tillgängligt för fönstermodellerna Original och Harmoni och är en effektiv lösning för alla slags nyproduktioner. Det medför endast minimala kostnadsökningar (installationskostnad för den integrerade antennen) och har bra isolerförmåga (U-värde) utan att förlora tal- och dataförbindelser pga energibeläggningen.

     – Som branschledande fönsterproducent är det närmast vår plikt att också leda när det gäller uppvisa starka miljö- och hållbarhetssatsningar. Vi är väldigt stolta över det nya antennfönstret som är en passande lösning på storstädernas täckningsproblem och vetskapen att det producerats i enlighet med Elitfönsters strikta miljö- och hållbarhetspolicy värmer lite extra, avslutar Jonas.

Läs mer på: elitfonster.se/access/

Hitta återförsäljare nära dig

Försäljning av Elitfönsters produkter sker endast via våra återförsäljare. Hos våra återförsäljare får du hjälp med ditt val av fönster. Ett antal av dem har även utställningar där du i lugn och ro kan titta och känna på våra gedigna fönster.

Sök efter återförsäljare på stad eller
Återförsäljare Återförsäljare med utställning

Vi finns på ett hundratal orter runt om i hela Sverige.

Hitta en återförsäljare nära dig.