Hitta återförsäljare

Miljö och verksamhetsmål

Elitfönster präglas av en stark omsorg om produkter, medarbetare och miljö. Produkternas hela livscykel beaktas, från råvaran via framställning till användning och återvinning. Elitfönster är en del av Inwido och följer därför Inwidos verksamhetsmål.

Elitfönster värnar om miljön, fönster och altandörrar

Elitfönsters verksamhetsmål

Elitfönster ska erbjuda miljöanpassade fönster och dörrar med tillhörande tjänster och tillbehör till konsumenter, byggbolag och husfabriker på de marknader vi verkar. 
Med fokus på kunders och slutanvändares behov, utvecklar och levererar vi innovativa produkter och tjänster med attraktiv design som ökar människors välbefinnande genom sänkta levnadsomkostnader, mindre miljöpåverkan samt ökad säkerhet och komfort.

Vår verksamhet ska bedrivas säkert och ansvarsfullt av kompententa medarbetare och med effektiv användning av resurser och minimal miljöpåverkan. Arbetsmiljön ska präglas av en god atmosfär, delaktighet och kreativitet. Vi vill att alla medarbetare ska finna arbetet meningsfullt och därigenom trivas bra på jobbet.


Det här uppnås genom att:

  • arbeta med ständiga förbättringar
  • utveckla våra produkter så att de bidrar till minimal miljöpåverkan genom hela sin livscykel
  • leverera i rätt tid
  • följa lagar och krav
  • vi ska sträva efter att göra allt rätt från början
  • valet av våra leverantörer ska baseras på deras vilja och förmåga att uppfylla våra miljö- och kvalitetskrav gällande deras produkter och tjänster
  • varje medarbetare har insikt i vad arbetet innebär, har tydliga målsättningar för sitt arbete och rätt kompetensnivå för att kunna nå dessa mål.
  • det är allas ansvar att bidra till ett bra samarbete, en god gemenskap samt en känsla av trygghet och uppskattning på arbetsplatsen.
  • bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete så att vi förebygger fysiska och psykosociala risker 

Klicka här för att se vår verksamhetspolicy i pdf-format.

Energibesparing

Sett ur miljösynpunkt är förmågan att hålla kvar inomhusvärmen en av de viktigaste egenskaperna för ett fönster. Det är här vi som fönstertillverkare kan göra vårt största och viktigaste bidrag till en bättre miljö. När du köper ett Elitfönster är det inte bara bra för din hushållsekonomi, utan också ett ställningstagande för långsiktig hushållning med naturresurserna.
Vi leder utvecklingen av energibesparande fönster och var första tillverkare i Sverige att införa ett U-värde så lågt som 1,3 som standard. Dessutom miljödeklarerar vi alla våra produkter. Det betyder att allt som är av betydelse för kretsloppet, öppet redovisas.

Elitfönster AB var också först i fönsterbranschen i Sverige med certifiering enligt miljöledningssystemet ISO 14001.

Återvinning

För att underlätta demontering och återvinning av Elitfönsters produkter har en demonteringsanvisning tagits fram. Det betyder att mer än 60% av fönstret kan återvinnas och på så sätt minskas uttaget av nya råvaror. Trä kan flisas och användas bland annat inom skivindustrin eller till energiutvinning. Läs om demontering av fönster under Handböcker.

ISO 9001 och 14001

Elitfönster är en del av Inwido, Europas största leverantör av fönster. Inwido bedriver ett systematiskt kvalitets- och miljöarbete och är certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001:2004 och kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2015.
I och med certifieringen har vi förbundit oss att öppna vårt miljöledningssystem och kvalitetledningssytem för återkommande revisioner. Vid revisionen granskas hela vårt arbete med miljö och kvalitet av en oberoende revisor.

Elitfönster är ISO-certifierade

 
Se ISO 9001-certifikatet.

Se ISO 14001-certifikatet.

Byggvarudeklarationer

Byggvarudeklarationer (BVD) för Elitfönster AB:s produkter finns att tillgå under produktsidorna.

Hitta återförsäljare nära dig

Försäljning av Elitfönsters produkter sker endast via våra återförsäljare. Hos våra återförsäljare får du hjälp med ditt val av fönster. Ett antal av dem har även utställningar där du i lugn och ro kan titta och känna på våra gedigna fönster.

Sök efter återförsäljare på stad eller
Återförsäljare Återförsäljare med utställning

Vi finns på ett hundratal orter runt om i hela Sverige.

Hitta en återförsäljare nära dig.