Hitta återförsäljare

Elitfönster – Sveriges miljövänligaste fönstertillverkare

Som ett steg i att minska miljöpåverkan införs 2022 lagkrav på att entreprenörer ska lämna en klimatdeklaration på nya byggnader. Inom Elitfönster håller vi miljö- och hållbarhetsarbetet högt på vår agenda och en viktig del i detta är våra EPDer för vårt sortiment.

skog_epd_banner_.jpg

En EPD (miljövarudeklaration) är ett oberoende verifierat dokument som öppet redovisar vilken miljöpåverkan en produkt har. Detta gör att våra produkter kan jämföras med andra tillverkares produkter. Det gör att vi som tillverkare får en bra bild av hur vår miljöpåverkan ser ut, var i livscykeln som miljöpåverkan är som störst och vad man kan göra för att minska den ytterligare, det gör också att man kan jämföra olika tillverkares miljöpåverkan. Elitfönsters EPD:er omfattar hela produkternas livscykel och även miljöpåverkan av energiförbrukning under byggnadens användning.

Klimatpåverkan för Elitfönsters produkter ligger ca 25% under andra tillverkares fönster under hela fönstrets livscykel och upp till 61% under Boverkets riktvärde för fönster. Våra fönster med en stomme av furu har ett betydligt lägre klimatavtryck , upp till 60%, jämfört med fönster tillverkade i andra material såsom PVC eller aluminium. Du hittar Elitfönsters EPDer här:


EPD Elitfönster Original Alu Vrid
EPD Elitfönster Original Alu Fast
EPD Elitfönster Harmoni Fast
EPD Elitfönster Harmoni Sidhängt 3-glas
EPD Elitfönster Harmoni Underkantshängt 3-glas
EPD Elitfönster Harmoni Balkongdörr 3-Glas
EPD Elitfönster Harmoni Underkantshängt 2+1-Glas
EPD Elitfönster Harmoni Balkongdörr 2+1-Glas
EPD Elitfönster Original Trä Vrid
EPD Elitfönster Original Trä Fast
EPD Elitfönster Original Trä Sidohängt
EPD Elitfönster Original Trä Överkantshängt
EPD Elitfönster Original Trä Balkongdörr

 

Hitta återförsäljare nära dig

Försäljning av Elitfönsters produkter sker endast via våra återförsäljare. Hos våra återförsäljare får du hjälp med ditt val av fönster. Ett antal av dem har även utställningar där du i lugn och ro kan titta och känna på våra gedigna fönster.

Sök efter återförsäljare på stad eller
Återförsäljare Återförsäljare med utställning

Vi finns på ett hundratal orter runt om i hela Sverige.

Hitta en återförsäljare nära dig.