Produktfamilj

Elitfönster Harmoni

Elitfönster Harmoni är en favorit bland arkitekter och ritas gärna in i flerbostadshus av olika slag. Det har en väldigt god teknisk prestanda och möter de flesta branschkrav med bravur. Det är ett inåtgående fönster som kan fås som både 3-glas och som 2+1. Elitfönster Harmoni Eco Plus är dessutom Svanenmärkt. Elitfönster Harmoni är för projekt med högt ställda krav på teknisk prestanda och mångsidiga fönsterlösningar. Du kan till exempel ha fasta och öppningsbara fönster i samma karm.