Vår verksamhetspolicy

Elitfönster skall erbjuda fönster och dörrar med tillhörande tjänster och tillbehör till konsumenter, byggbolag och husfabriker på de marknader vi verkar.

Med fokus på kunders och slutanvändares behov, utvecklar och levererar vi innovativa produkter och tjänster med attraktiv design som ökar människors välbefinnande genom sänkta levnadsomkostnader, mindre miljöpåverkan samt ökad säkerhet och komfort.

Vår verksamhet ska bedrivas säkert och ansvarsfullt av kompetenta medarbetare och med effektiv användning av resurser och minimal negativ miljöpåverkan. Arbetsmiljön skall präglas av en god atmosfär, delaktighet och kreativitet. Vi vill att alla medarbetare ska finna arbetet meningsfullt och därigenom trivas på jobbet.

Detta uppnås genom att:

  • Arbete med ständiga förbättringar
  • Utveckla våra produkter så att de bidrar till minimal miljöpåverkan under hela sin livscykel
  • Leverera i rätt tid
  • Följa lagar och krav
  • Sträva efter att göra rätt från början
  • Valet av våra leverantörer ska baseras på deras vilja och förmåga att uppfylla våra miljö och kvalitetskrav på gällande deras produkter och tjänster
  • Varje medarbetare har insikt om vad arbetet innebär, har tydliga målsättningar för sitt arbete och rätt kompetensnivå för att kunna nå dessa mål
  • alla bidrar till ett gott samarbete, en god gemenskap samt en känsla av trygghet och uppskattning på arbetsplatsen.
  • Bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete så att vi förebygger fysiska och psykosociala risker

 


VD Jonas Hernborg, Elitfönster