Elitfönsters ledning

Ledningen består av VD, cheferna för de två divisionerna och cheferna för produktionsenheterna och de strategiska funktionerna.

VD & företagsledning

Jonas Hernborg
Jonas Hernborg

VD

Viktor Arvidsson
Viktor Arvidsson

Finansdirektör

Claes Axelsson
Claes Axelsson

Divisionschef Industri

Victoria Ersson
Victoria Ersson

HR Chef

Thomas Hammarqvist
Thomas Hammarqvist

IS/IT Chef