Elitfönsters ledning

Ledningen består av VD, cheferna för de två divisionerna och cheferna för produktionsenheterna och de strategiska funktionerna.

VD & företagsledning

Jonas Hernborg
Jonas Hernborg

VD

Viktor Arvidsson
Viktor Arvidsson

Finansdirektör

Claes Axelsson
Claes Axelsson

Divisionschef Industri

Fredrik Gustavson
Fredrik Gustavson

Divisionschef Konsument

Victoria Ersson
Victoria Ersson

HR Chef

Thomas Hammarqvist
Thomas Hammarqvist

IS/IT Chef