Elitfönsters ledning

Ledningen består av VD, cheferna för de två divisionerna och cheferna för produktionsenheterna och de strategiska funktionerna.

VD & företagsledning

Jonas Hernborg
Jonas Hernborg

VD

Viktor Arvidsson
Viktor Arvidsson

Finansdirektör

Micael Broström
Micael Broström

Divisionschef Konsument

Claes Axelsson
Claes Axelsson

Divisionschef Industri

Victoria Ersson
Victoria Ersson

HR Chef

Thomas Hammarqvist
Thomas Hammarqvist

IS/IT Chef