Garantier och reklamationer

Information om våra garantier, garantivillkor och reklamationer.

Elitfönsters produktion

Garantier

Allmänna förutsättningar

Garantier skyddar mot så kallade ursprungliga fel som uppkommit i tillverkningen av produkten. En garanti gäller därmed inte transportskador eller fel som orsakats av till exempel felaktig lagring, ovarsam hantering, felaktigt montage eller bristande underhåll.

Det innebär att för att garantin ska gälla måste fönstret eller dörren hanteras korrekt enligt Elitfönsters anvisningar. Det gäller oavsett vem man köpt produkten av.

Garantivillkor

Garantin för ett fönster eller en dörr utfärdas av den som säljer produkten, exempelvis en byggfackhandel eller en hustillverkare.

Garantivillkor för konsument.

Garantivillkor för hustillverkare/entreprenör.

Reklamation av ursprungsfel

Innan anmälan

Innan en felanmälan görs är det viktigt att försäkra sig om att felet är ett ursprungsfel, dvs ett fel som uppstått i tillverkningen. Om en anmälan avser ett fel som uppkommit av andra orsaker, debiteras anmälaren en administrativ avgift, lägst 1500 kronor.

Gör följande:

Kontrollera att felet inte är en transportskada. Läs och följ anvisningarna för leveranskontroll och anmälan av transportskada.

Kontrollera att montage, efterjustering och underhåll är korrekt utfört. Våra montage- och skötselanvisningar finns under respektive produkt.

Läs dokumentationen i "Kvalitetsnormer" nedan.

Kvalitetsnormer

Vid vår bedömning för vad som utgör ett garantifel tillämpas följande normer:

Kvalitetsnormer för fönster och dörrar

Felanmälan

Felanmälan ska göras på inköpsstället

I ett garantiärende ska anmälaren alltid vända sig till den man köpt varan av.

Om du efter att ha tagit del av dokumentationen ovan anser att en anmälan om ursprungsfel är berättigad, vänder du dig med ditt klagomål till inköpsstället (till exempel bygghandel eller hustillverkare). Försäljningsstället gör därefter en anmälan till oss.

Direktköpande kunder gör felanmälan i vår portal.