Hitta återförsäljare

Vår framtid är hållbar.

Våra fönster har vi tillverkat med kvalitet, kunskap och omtanke från hjärtat av Småland i snart 100 år. Erfarenheten har lärt oss förstå vårt varierande klimat, de olika behoven i våra hem och de olika stilarna på våra hus. Och självklart värdet av att arbeta alltmer hållbart både socialt och ekonomiskt med minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan.

Elitfönster - Vår framtid är hållbar.

 

Trygghet och kvalitet hela vägen.

När du köper ett Elitfönster kan du känna dig trygg i att du gjort ett bra val för både dig, ditt hem och miljön. Vårt miljöarbete slutar inte med produkten, vi tänker istället igenom hela processen från planta, till fabriken, hem till dig och slutligen till återvinningen.

Elitfönster hållbarhet, ansvarsfullt skogsbruk

Ansvarsfullt skogsbruk

Trä är en ren naturprodukt som ger klimatnytta genom att lagra koldioxid. I alla Elitfönster finns en stomme av trä, närmare bestämt fingerskarvad, lamellimmad och kvistfri furu. Vi använder trä från ansvarsfullt skogsbruk, huvudsakligen FSC-/PEFC-märkt.

Hållbara produkter

Vi har kvalitetsprodukter med bästa livslängd och minimalt underhållsbehov. Vår gedigna produktkompetens och produktflora gör att vi kan erbjuda rätt fönster på rätt plats avseende exempelvis energiegenskaper, solskydd, livslängd och underhåll. Detta innebär i sin tur bättre inomhuskomfort och minskad klimatpåverkan.

Resurseffektiv verksamhet 

Vår strategi är att minimera spill och slöserier. I de fall det uppstår spill/kassationer/avfall återvinner vi maximalt. Vi källsorterar vårt avfall i stort antal fraktioner för maximal återvinning. Vi får elförsörjningen från vindkraft och vi värmer våra lokaler med träspill från produktionen.

Noga utvalda och granskade kemikalier

Vi ställer höga miljökrav på de kemikalier som tillåts i verksamheten. Alla kemikalier är noggrant granskade och dokumenterade för att säkerställa en säkrare arbetsmiljö och undvika farliga ämnen i våra produkter. Vi har effektiv reningsutrustning vid våra målerier och impregneringsanläggningar.

Miljöeffektiva transportlösningar 

Stor möda läggs på att effektivisera transporterna. Tillsammans med transportören utvecklar vi ständigt våra transportlösningar. Våra egna poolbilar är hybridbilar och laddstolpar sätts upp i Vetlanda och Lenhovda.

Socialt ansvar

Vi arbetar nära våra leverantörer för att uppnå en långsiktigt miljömässig och socialt hållbar verksamhet i hela värdekedjan. Våra leverantörer undertecknar Code Of Conduct och intygar att de ställer upp på våra värderingar.

Vi arbetar även aktivt med att ge barn och unga en ljusare framtid, genom att stödja exempelvis SMMAF:s projekt ”Våga Vinna”och Team Rynkeby – Barncancerfonden.

Hållbarhet Elitfönster, miljö

Miljömärkningar

Basta är ett miljöbedömningssystem som bygger på EU:s lagstiftning Reach. Syftet med Basta är att fasa ut ämnen med farliga kemiska egenskaper och i Bastas produktdatabas kan du söka efter bygg- och anläggningsprodukter som klarar systemets krav på kemiskt innehåll. 

Byggvarubedömningen (BVB) är en ekonomisk förening vars medlemmar består av svenska fastighetsägare som enas kring en standard och ett system för att miljöbedöma byggvaror.

SundaHus Miljödata är ett system för hälso- och miljöbedömning av produkter i bygg- och fastighetsbranschen. Kärnan i systemet är en databas med ämnen, material och produkter.

Svanen är Nordens officiella miljömärke och drivs på uppdrag av regeringen, utan bransch- eller vinstintresse. Elitfönster Harmoni ECO Plus är Svanenmärkta.

Naturskyddsföreningens listning -Top Ten Sverige är en listningav de mest energieffektivaprodukterna på den svenska marknaden.Kriterier är baserade på energieffektivitet. ElitfönsterOriginal och Elitfönster Harmoni finns på Top Ten Sverige. 

Elitfönster är miljöcertifierade enligt ISO 14001

Elitfönster hållbarhet, ansvarsfullt skogsbruk

Vi tar ansvar under hela livscykeln.

Vår målsättning är att erbjuda klimatsmarta produkter som tillför större klimatnytta under användningen än den klimatpåverkan som orsakas för att tillverka dem. 

Jonas Hernborg, VD för Elitfönster

Sett ur miljösynpunkt är förmågan att hålla kvar inomhusvärmen en av de viktigaste egenskaperna för ett fönster. Det är här vi som fönstertillverkare kan göra vårt största och viktigaste bidrag till en bättre miljö. När du köper ett Elitfönster är det inte bara bra för din hushållsekonomi, utan också ett ställningstagande för långsiktig hushållning med naturresurserna och ditt välmående. 

Vi leder utvecklingen av energibesparande fönster och var första tillverkare i Sverige att införa låga U-värde som standard. Dessutom deklarerar vi våra produkters ingående material. Det betyder att det som är av betydelse för kretsloppet, öppet redovisas.

Upp till 30 års garanti, kvalitet, prisvärdhet och säkra köp är viktigt men miljöpåverkan från råvara till slutprodukt är en aspekt som vi vill lyfta fram ytterligare, säger Jonas Hernborg, VD för Elitfönster.

 

Hitta återförsäljare nära dig

Försäljning av Elitfönsters produkter sker endast via våra återförsäljare. Hos våra återförsäljare får du hjälp med ditt val av fönster. Ett antal av dem har även utställningar där du i lugn och ro kan titta och känna på våra gedigna fönster.

Sök efter återförsäljare på stad eller
Återförsäljare Återförsäljare med utställning

Vi finns på ett hundratal orter runt om i hela Sverige.

Hitta en återförsäljare nära dig.