Hitta återförsäljare

Garantier & reklamationer

Information om våra garantier, garantivillkor och reklamationer.

Garantier

Allmänna förutsättningar

Garantier skyddar mot så kallade ursprungliga fel som uppkommit i tillverkningen av produkten. En garanti gäller därmed inte transportskador eller fel som orsakats av till exempel felaktig lagring, ovarsam hantering, felaktigt montage eller bristande underhåll.

Det innebär att för att garantin ska gälla måste fönstret eller dörren hanteras korrekt enligt Elitfönsters anvisningar. Det gäller oavsett vem man köpt produkten av. Du hittar våra anvisningar under Produktdokumentation/Montage respektive Produktdokumentation/Skötsel.

Garantivillkor

Garantin för ett fönster eller en dörr utfärdas av den som säljer produkten, exempelvis en byggfackhandel eller en hustillverkare.

För fönster som köps via byggfackhandeln gäller följande villkor för konsumenter:

 När fönstret köpts via en husleverantör eller byggentreprenör som en del i ett husköp gäller följande villkor:

 

Reklamation av ursprungsfel

Innan anmälan

Innan en felanmälan görs är det viktigt att försäkra sig om att felet är ett ursprungsfel, dvs ett fel som uppstått i tillverkningen. Om en anmälan avser ett fel som uppkommit av andra orsaker, debiteras anmälaren en administrativ avgift, lägst 1500 kronor.

Gör följande:

Kvalitetsnormer

Vid vår bedömning för vad som utgör ett garantifel tillämpas följande normer:

 

Felanmälan ska göras på inköpsstället

I ett garantiärende ska anmälaren alltid vända sig till den man köpt varan av.

Om du efter att ha tagit del av dokumentationen ovan anser att en anmälan om ursprungsfel är berättigad, vänder du dig med ditt klagomål till inköpsstället (till exempel bygghandel eller hustillverkare). Försäljningsstället gör därefter en anmälan till oss.

Direktköpande kunder gör felanmälan i vårt ärendehanteringssystem.

 

Tidigare garantidokument

Om du behöver komma åt äldre garantidokument så hittar du dem här. Datumen nedan gäller när varje garantidokument började gälla.

080101
090101
100222
120427
120823
130904
140123
180416
190827

 

Klickar här för att läsa svar på vanliga frågor >

Hitta återförsäljare nära dig

Försäljning av Elitfönsters produkter sker endast via våra återförsäljare. Hos våra återförsäljare får du hjälp med ditt val av fönster. Ett antal av dem har även utställningar där du i lugn och ro kan titta och känna på våra gedigna fönster.

Sök efter återförsäljare på stad eller
Återförsäljare Återförsäljare med utställning

Vi finns på ett hundratal orter runt om i hela Sverige.

Hitta en återförsäljare nära dig.