Energimärkning

Energimärkningen utfärdas av Energimyndigheten. Syftet är att underlätta för konsumenten att göra bra val ur energisynpunkt.

Klassificeringen av fönsterprodukter löper från klass A-F där klass A har U-värde 0,7. För att få energimärkning måste produkten också uppfylla långtgående kvalitets- och funktionskrav. 

Elitfönster Original Alu med prestandapaket Passiv med U-värde 0,8 är energimärkt.

Energimärkningen finns för att underlätta för konsumenten att göra bra val ur energisynpunkt.

Läs mer om energimärkning.

Hitta återförsäljare nära dig

Försäljning av Elitfönsters produkter sker endast via våra återförsäljare. Hos våra återförsäljare får du hjälp med ditt val av fönster. Ett antal av dem har även utställningar där du i lugn och ro kan titta och känna på våra gedigna fönster.

(Sök på stad)

Återförsäljare

Återförsäljare med utställning