SundaHus

SundaHus Miljödata är ett system för hälso- och miljöbedömning av produkter i bygg- och fastighetsbranschen. Kärnan i systemet är en databas med ämnen, material och produkter.

I systemet finns tjänster och funktioner för en byggnads alla skeden:

  • Program
  • Projektering
  • Byggande
  • Förvaltning
  • Rivning

Bedömningen av en produkt baseras på leverantörens dokumentation av produkten tillsammans med reglerna i Kemikalieinspektionens Författningssamling, KIFS, Kemikalieinspektionens priori-teringsguide PRIO samt databaserna N- och H-Class. Som referens för information om kemiska ämnen används Prevents databas Kemiska Ämnen. 

Sunda hus, hälso- och miljöbedömning av produkter i bygg- och fastighetsbranschen.

Hitta återförsäljare nära dig

Försäljning av Elitfönsters produkter sker endast via våra återförsäljare. Hos våra återförsäljare får du hjälp med ditt val av fönster. Ett antal av dem har även utställningar där du i lugn och ro kan titta och känna på våra gedigna fönster.

(Sök på stad)

Återförsäljare

Återförsäljare med utställning