Till butiken Elitfönster På Plats

SundaHus

SundaHus Miljödata är ett system för hälso- och miljöbedömning av produkter i bygg- och fastighetsbranschen. Kärnan i systemet är en databas med ämnen, material och produkter.

I systemet finns tjänster och funktioner för en byggnads alla skeden:

  • Program
  • Projektering
  • Byggande
  • Förvaltning
  • Rivning

Bedömningen av en produkt baseras på leverantörens dokumentation av produkten tillsammans med reglerna i Kemikalieinspektionens Författningssamling, KIFS, Kemikalieinspektionens priori-teringsguide PRIO samt databaserna N- och H-Class. Som referens för information om kemiska ämnen används Prevents databas Kemiska Ämnen. 

Sunda hus, hälso- och miljöbedömning av produkter i bygg- och fastighetsbranschen.

Hitta återförsäljare nära dig

Hos våra återförsäljare får du hjälp med ditt val av fönster. Ett antal av dem har även utställningar där du i lugn och ro kan titta och känna på våra gedigna fönster.

(Sök på stad)

Återförsäljare

Återförsäljare med utställning