Till butiken

Certifikat

Om du vill veta hur pålitliga våra fönster är, vad är då bättre än att fråga den som tillverkat produkten? Någon som objektivt testat den så klart! Elitfönster har ett av de mest testade fönstersortimentet på marknaden, det känns bra. Nedan kan du läsa om de märkningar, certifieringar och tester som våra fönster genomgår.

P-märkning

Viktigast av alla märkningar är P-märkningen som utfärdas av RISE (Research Institutes of Sweden)Att en produkt är P-märkt betyder att den minst uppfyller de krav som EU, Sverige och branschen satt upp. RISE kontrollerar även kontinuerligt tillverkningen genom att göra oannonserade stickprov och tester av produkterna.

Här finns dokumentation om P-märkningen. 

CE-märkta fönster

CE-märkning

För att få säljas inom EU ska fönster vara CE-märkta och ha en prestandadeklaration där produktens egenskaper redovisas enligt SS-EN 14351-1. Standarden ställer krav på hur egenskaper ska klassificeras, bestämmas och redovisas men inga nivåkrav.  CE-märkning utgör varken ett godkännande eller kvalitetsmärkning och innebär ingen garanti att produkten uppfyller nationella byggregler.

Secured by Design (SBD) är en kvalitetsstandard för inbrottssäkra produkter.

Secured by Design

Secured by Design (SBD) är en kvalitetsstandard för inbrottssäkra produkter, utvecklad av polismyndigheten i Storbritannien genom ACPO (Association of Chief Police Officers). Provningarna omfattar bland annat belastningtest på glas, infästningar och låspunkter samt angreppstest med olika verktyg.

Följande modeller av Elitfönster Original Alu med prestandapaketet Secure är godkännt; vridfönster, fast karm, sidhängt och överkantshängt fönster samt fönsterdörr (enkeldörr).

Se vårt certifikat här. 

Energimärkta fönster

Energimärkning

Energimärkning av fönster är ett frivilligt certifieringssystem som initierats av Energimyndigheten och förvaltas av organisationen EQ Fönster. Energiklassen (A-G) avgörs av fönstrets U-värde samt luftläckage. Syftet med märkningen är att konsumenter på ett enkelt sätt ska kunna jämföra vilka fönster som sparar mest energi. Elitfönster Original Alu Passiv är EQ-märkt.

FSC-märkt virke till alla fönster.

FSC

I en FSC-certifierad skog överskrider avverkningen aldrig tillväxten. FSC värnar om skogens växter och djur och garanterar att de som arbetar i skogen får utbildning, en säker arbetsmiljö och anständiga löner. Elitfönster använder endast FSC-certifierat trä. 

Basta

Basta är ett miljöbedömningssystem som bygger på EU:s lagstiftning Reach. Syftet med Basta är att fasa ut ämnen med farliga kemiska egenskaper och i Bastas produktdatabas kan du söka efter bygg- och anläggningsprodukter som klarar systemets krav på kemiskt innehåll. Databasen är gratis och öppen för alla.

Sunda hus, hälso- och miljöbedömning av produkter i bygg- och fastighetsbranschen.

Sundahus

SundaHus Miljödata är ett system för hälso- och miljöbedömning av produkter i bygg- och fastighetsbranschen. Kärnan i systemet är en databas med ämnen, material och produkter.

Du kan se vilken bedömning våra fönster fått genom att klicka på Miljö under det fönster du är intresserad av. 

Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen (BVB) är en ekonomisk förening vars medlemmar består av svenska fastighetsägare som enas kring en standard och ett system för att miljöbedöma byggvaror. 

Hitta återförsäljare nära dig

Hos våra återförsäljare får du hjälp med ditt val av fönster. Ett antal av dem har även utställningar där du i lugn och ro kan titta och känna på våra gedigna fönster.

(Sök på stad)

Återförsäljare

Återförsäljare med utställning