Hitta återförsäljare

Certifikat

Om du vill veta hur pålitliga våra fönster är, vad är då bättre än att fråga den som tillverkat produkten? Någon som objektivt testat den så klart! Elitfönster har ett av de mest testade fönstersortimentet på marknaden, det känns bra. Nedan kan du läsa om de märkningar, certifieringar och tester som våra fönster genomgår.

RISE_P-marke_Produktion-CR-133_210913.png

P-märkt produktion

Produkterna är tillverkade i en certifierad P-märkt produktionsprocess vilket säkerställer att produktens kvalité och prestanda håller hög nivå. Certifikat utfärdat av RISE, Reaserch Institutes of Sweden, enligt certifieringsregel 133 ”Certifiering av produktionsprocess för produktion av byggprodukter (P-märkt produktion)” mot referensverk ”Produktion fönster av trä och trä/metall”.

Här finns dokumentation om P-märkningen. 

CE-märkta fönster

CE-märkning

För att få säljas inom EU ska fönster vara CE-märkta och ha en prestandadeklaration där produktens egenskaper redovisas enligt SS-EN 14351-1. Standarden ställer krav på hur egenskaper ska klassificeras, bestämmas och redovisas men inga nivåkrav.  CE-märkning utgör varken ett godkännande eller kvalitetsmärkning och innebär ingen garanti att produkten uppfyller nationella byggregler.

Svanen-märkning

För att bli miljömärkt enligt Svanen ställs krav i alla led - på råvaror, produktion, användning och återvinning. Svanen är Nordens officiella miljömärke och drivs på uppdrag av regeringen, utan bransch- eller vinstintresse. Syftet med Svanenmärkningen är att hjälpa konsumenter att välja de ur miljösynpunkt bästa produkterna på marknaden. Svanenmärkningen är Sveriges mest välkända miljömärke. I en nordisk marknadsundersökning (YouGov) svarade 96 procent av konsumenterna att de kände igen Svanenmärket.

Elitfönster Harmoni ECO Plus är Svanenmärkta. 
Se vårt certifikat här. 

ISO 9001_14001 Sv.png

ISO 9001 och 14001

Elitfönster är en del av Inwido, Europas största leverantör av fönster. Inwido bedriver ett systematiskt kvalitets- och miljöarbete och är certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001:2004 och kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2015.
I och med certifieringen har vi förbundit oss att öppna vårt miljöledningssystem och kvalitetledningssytem för återkommande revisioner. Vid revisionen granskas hela vårt arbete med miljö och kvalitet av en oberoende revisor.

Se ISO 9001-certifikatet.
Se ISO 14001-certifikatet.

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC)

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC) certifierar leverantörer av brand- eller säkerhetslösningar mot Brandskyddsföreningens och Stöldskyddsföreningens normer. Elitfönster certifierar sina inbrottsförstärkta produkter mot resistance class 2 (RC2) enligt SS-EN 1627 hos SBSC. Provningarna för dessa klasser omfattar bland annat belastningstester på glas, infästningar och låspunkter samt manuella angreppstester.

Följande modeller av Elitfönster Original Alu med prestandapaket Secure är godkänt: vridfönster, fastkarm, kombination av vridfönster och fastkarm, sidhängt- och överkantshängt fönster samt helglasade fönsterdörrar som enkeldörr eller pardörr.

Se vårt certifikat här.

Secured by Design (SBD) är en kvalitetsstandard för inbrottssäkra produkter.

Secured by Design

Secured by Design (SBD) är en kvalitetsstandard för inbrottssäkra produkter, utvecklad av polismyndigheten i Storbritannien genom ACPO (Association of Chief Police Officers). Provningarna omfattar bland annat belastningstest på glas, infästningar och låspunkter samt angreppstest med olika verktyg.

Secured by Design baseras på att produkterna är certifierade mot det brittiska kvalitetscertifieringssystemet PAS 24. En produkt som är certifierad mot PAS 24 uppfyller hårda kvalitetskrav på funktioner, ingående komponenter, beständighet samt tillverkningsprocesser och kontroll. Utöver dessa krav omfattar PAS 24 hårda krav på inbrottsskydd. Tillverkning av dessa produkten kontrolleras av ett ackrediterat kontrollorgan som även gör årliga provuttag på funktion och inbrottsskydd.

Följande produkter av Elitfönster Original Alu omfattas av PAS 24 certifikatet: vridfönster, fast karm, sidhängt fönster, altan/fönsterdörr (enkeldörr) samt vridfönster och fast fönster i en gemensam kombinationskarm.

Energimärkta fönster

Energimärkning

Energimärkning av fönster är ett frivilligt certifieringssystem som initierats av Energimyndigheten och förvaltas av organisationen EQ Fönster. Energiklassen (A-G) avgörs av fönstrets U-värde samt luftläckage. Syftet med märkningen är att konsumenter på ett enkelt sätt ska kunna jämföra vilka fönster som sparar mest energi. Elitfönster Vision är EQ-märkt.

basta.png

Basta

Basta är ett miljöbedömningssystem som bygger på EU:s lagstiftning Reach. Syftet med Basta är att fasa ut ämnen med farliga kemiska egenskaper och i Bastas produktdatabas kan du söka efter bygg- och anläggningsprodukter som klarar systemets krav på kemiskt innehåll. Databasen är gratis och öppen för alla.

Sunda hus, hälso- och miljöbedömning av produkter i bygg- och fastighetsbranschen.

Sundahus

SundaHus Miljödata är ett system för hälso- och miljöbedömning av produkter i bygg- och fastighetsbranschen. Kärnan i systemet är en databas med ämnen, material och produkter.

Du kan se vilken bedömning våra fönster fått genom att klicka på Miljö under det fönster du är intresserad av. 

BVB-logotyp.png

Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen (BVB) är en ekonomisk förening vars medlemmar består av svenska fastighetsägare som enas kring en standard och ett system för att miljöbedöma byggvaror. 

Top Ten Sverige

Naturskyddsföreningens listning - Top Ten Sverige - är en listning av de mest energieffektiva produkterna på den svenska marknaden. Kriterier är baserade på energieffektivitet.

Elitfönster Original och Elitfönster Harmoni finns på Top Ten Sverige.

Hitta återförsäljare nära dig

Försäljning av Elitfönsters produkter sker endast via våra återförsäljare. Hos våra återförsäljare får du hjälp med ditt val av fönster. Ett antal av dem har även utställningar där du i lugn och ro kan titta och känna på våra gedigna fönster.

Sök efter återförsäljare på stad eller
Återförsäljare Återförsäljare med utställning

Vi finns på ett hundratal orter runt om i hela Sverige.

Hitta en återförsäljare nära dig.