Energiräknaren

Minska din energiförbrukning med nya fönster från Elitfönster

Räkna ut hur mycket energi och pengar du kan spara med nya fönster i vår Energiräknare.

Testa och se skillnaden mellan olika modeller och U-värden. Undrar du vad u-värde betyder? Kolla in vår ordlista här.

Energiräknaren ger dig ett estimat

Vår energiräknare ger dig ett grovt estimat över hur mycket du kan spara med nya fönster. Den räknar inte med den energibesparing som du kan göra genom att sänka din inomhustemperatur. För varje grad som du sänker temperaturen inomhus kan du lägga till en besparing på cirka 5 procent av din uppvärmningskostnad till kalkylens resultat.

I beräkningen använder vi SMHI energiindex normalvärde för 2021.
Beräkningen baseras på ett fönster som är 1,44m² .