Elitfönster

Sveriges miljövänligaste fönstertillverkare

Som ett steg i att minska miljöpåverkan infördes 2022 ett lagkrav på att entreprenörer ska lämna en klimatdeklaration på nya byggnader. Inom Elitfönster håller vi miljö- och hållbarhetsarbetet högt på vår agenda och en viktig del i detta är våra EPDer för vårt sortiment. 

En EPD (miljövarudeklaration) är ett standardiserat verifikat som öppet redovisar vilken miljöpåverkan en produkt har. Detta gör att våra produkter kan jämföras med andra tillverkares produkter.