Miljömärkningar och certifikat

Elitfönster leder utvecklingen av energibesparande fönster och har dessutom branschens lägsta klimatavtryck för hela livscykeln vilket redovisas i våra kompletta miljövarudeklarationer som du hittar under respektive produkt.

Skog

Våra miljömärkningar och certifikat

CE-märkning
CE-märkning

Alla fönster och ytterdörrar som säljs inom EU ska vara CE-märkta och ha en prestandadeklaration. Märkningen är en legal handling som redovisar produktens väsentliga egenskaper och att tillverkaren intygar att produkten uppfyller de egenskaper som redovisas. CE-märkningsetiketten på Elitfönsters produkter länkar via en QR-kod till produktens unika prestandadeklaration, den går även att nå på nedan länk.

P-märkt produktion märkning
P-märkt produktion

Elitfönsters produkter är tillverkade i en certifierad P-märkt produktionsprocess vilket säkerställer att produktens kvalité och prestanda håller hög nivå. Certifikat utfärdat av RISE, Reaserch Institutes of Sweden, enligt certifieringsregel 133 ”Certifiering av produktionsprocess för produktion av byggprodukter (P-märkt produktion)” mot referensverk ”Produktion fönster av trä och trä/metall”.

Iso-certifikatet
ISO 9001 och 14001

Elitfönster är en del av koncernen Inwido som bedriver ett systematiskt kvalitets- och miljöarbete och är certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001:2004 och kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2015.I och med certifieringen har vi förbundit oss att öppna vårt miljöledningssystem och kvalitetledningssytem för återkommande revisioner. Vid revision granskas vårt arbete med miljö och kvalitet av en oberoende revisor.

EPD-logotyp
EPD

Elitfönsters produkters klimat- och miljöpåverkan redovisas i miljövarudeklarationer, som benämns som EPD (Environmental Product Declaration). EPD:erna är tredjepartsgranskade och publicerade på den internationella webbportalen EPD International som driva av IVL – Svenska Miljöinstitutet. Våra EPD:er omfattar produkternas klimat- och miljöpåverkan i hela produktens livscykel samt klimatpåverkan baserat på byggnadens energianvändning under produktens livslängd.

Basta märkningen
Basta

Basta är ett miljöbedömningssystem som bygger på EU:s lagstiftning Reach. Syftet med Basta är att fasa ut ämnen med farliga kemiska egenskaper och i Bastas produktdatabas kan du söka efter bygg- och anläggningsprodukter som klarar systemets krav på kemiskt innehåll. Se Elitfönsters registrerade produkter på länken nedan.

SundaHus märkningen
SundaHus

SundaHus Miljödata är ett system för hälso- och miljöbedömning av produkter i bygg- och fastighetsbranschen. Kärnan i systemet är en databas med ämnen, material och produkter.

Byggvarubedömningen
Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen (BVB) är en ekonomisk förening vars medlemmar består av svenska fastighetsägare som enas kring en standard och ett system för att miljöbedöma byggvaror.

Svanen-märkningen
Svanen-märkning

Svanen är Nordens officiella miljömärke och drivs på uppdrag av regeringen, utan bransch- eller vinstintresse. Syftet med Svanenmärkningen är att hjälpa konsumenter att välja de ur miljösynpunkt bästa produkterna på marknaden.

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC)
Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC)

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC) certifierar leverantörer av brand och/eller säkerhetslösningar mot Brandskyddsföreningens och Stöldskyddsföreningens normer. Elitfönster certifierar sina inbrottsförstärkta produkter mot resistance class 2 (RC2) enligt SS-EN 1627 hos SBSC.

Secured by Design märkningen
Secured by Design

Secured by Design (SBD) är en kvalitetsstandard för inbrottssäkra produkter, utvecklad av polismyndigheten i Storbritannien genom ACPO. Prövningarna omfattar bland annat belastningstest på glas, infästningar och låspunkter samt angreppstest med olika verktyg. Secured by Design baseras på att produkterna är certifierade mot det brittiska kvalitetscertifieringssystemet PAS 24.

Top ten märkningen
Top Ten Sverige

Naturskyddsföreningens listning - Top Ten Sverige - är en listning av de mest energieffektiva produkterna på den svenska marknaden. Kriterier är baserade på energieffektivitet.