Varför uppstår kondens på fönster?

23 sep. 2022

Kondens på fönster kan uppkomma på insidan, mellan glasen eller utvändigt. Det finns flera orsaker till uppkomst av kondens. Här går vi igenom de vanligaste orsakerna och vad du kan göra för att minimera risken att få kondens på dina fönster.

Fönster med kondens

Varför blir det imma på fönster?

Imma, eller kondens, är ett naturfenomen. När fuktig luft möter en kall yta – som till exempel ett fönsterglas – kyls den av och luftfuktigheten avsätts som små vattendroppar på ytan. Detta bildar så kallad kondens. Under perioder med hög luftfuktighet och stora temperaturskillnader mellan natt och dag finns det risk att utvändig kondens, och i vissa fall iskristaller, bildas på välisolerade fönster. Orsaken är att fönstret isolerar så effektivt att nästan ingen värme tränger ut till fönsterrutans yttre glas. Kondensen försvinner under morgontimmarna när glaset värms upp.

Risken för utvändig kondens är högre om fönstret är placerat i ett oskyddat läge i byggnaden (till exempel utan avskärmande buskar eller träd framför, avsaknad av takutsprång, eller om fönstret är placerat långt ut i fasaden).

Utvändig kondens är inte skadligt för fönstret utan det är faktiskt ett tecken på att fönstret är välisolerat och energisnålt.

 

Invändig kondens bör man däremot vara mer uppmärksam på då insidan av ett fönster inte är designat för att klara av fukt på samma sätt. Imma på insidan av fönster uppstår vanligen till följd av att inomhusluften hindras att cirkulera intill fönstret. Detta kan åtgärdas genom att öka värmen och ventilationen i huset. Även djupa fönsternischer och fönsterbänkar liksom täta gardinarrangemang kan hindra värmen från element att strömma upp utefter fönstret och värma glasytan. Fönsterbrädor bör därför alltid monteras med en springa mellan fönstret och fönsterbrädan.

Om orsaken till imman inte är för låg värme eller för dålig ventilation kan det bero på fönstrets placering i fasaden. Om fönstret sitter långt ut i fasaden kyls det ned mer av uteluften vilket gör det svårare för inneluften att värma upp glaset. Risken för kondens minskar hos fönster, som monterats med glasets insida långt in mot rummet.

 

Kondens mellan glas kan också uppstå och då är oftast orsaken ett läckage i isolerglaspaketet orsakat av till exempel ålder eller en skada. Om det är ett nytt fönster kan detta vara ett fabrikationsfel och därmed vara ett garantiärende. Kontakta isåfall din återförsäljare.