ROT-avdrag vid fönsterbyte

Att sätta in nya fönster eller renovera fönster ger rätt till ROT-avdrag

13 dec. 2019

ROT-avdraget innebär att du kan söka skattereduktion för 30% av arbetskostnaden när du byter fönster, upp till 50.000 kr/år och delägare. Är ni två delägare blir de totala avdragsmöjligheterna 100.000 kr/år. Perfekt läge att byta fönster och minska sina uppvärmningskostnader på köpet.

Villa med nya fönster

Räkneexempel för ROT-avdrag vid byte fönster

Att grovmontera ett fönster kostar ca 2000 kr. Då är fönstret korrekt insatt i väggen, men utvändiga foder, lister eller smygar är inte monterade. Om du byter 12 fönster i huset blir den totala skattereduktionen hela 7.200kr.

Du kan även få skattereduktionen direkt på byggfirmans faktura. Innan du kommer överens om detta med byggfirman - läs hur du ska gå tillväga på skatteverket.se och boverket.se.

Ta reda på vilka fönster som passar dig.