Smart, smidigt och säkert

20 dec. 2022

Med körkort för maskiner och mer utbildning om arbetsmiljö och säkerhet, hoppas specialsnickaren Robert Rask att det ska bli färre trasiga fingrar hos kollegorna.

Medarbetare på Elitfönster

Maskinkörkortet

Trä- och Möbelföretagen (TMF) och Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch (GS) har tillsammans med Prevent tagit fram Maskinkörkortet för att säkerställa att de som jobbar vid maskiner får nödvändig utbildning. Elitfönster är ett registrerat godkänt testcenter för maskinkörkortet med utbildad och godkänd testledare.

Tio intakta fingrar visar specialsnickaren Robert Rask upp.

– Jag har mina tio fingrar kvar. Men det var annat förr. Av de äldre snickarna är det många som har flera kapade fingrar.

Robert Rask arbetar sedan 20 år tillbaka på Elitfönster AB i Vetlanda. Här jobbar ungefär 400 personer. Fabriken i Lenhovda några mil söderut, är ungefär lika stor. De anställda varierar i ålder mellan 25 år och upp till pensionsålder. Flertalet är mellan 25 och 30 år.

Sedan ett år tillbaka är han projektledare och utbildad testledare för Maskinkörkortet.

När maskinkörkortet lanserades i Sverige 2011, räknade fack och arbetsgivare att antalet som skadade sig i arbetsplatsolyckor i branschen låg runt 600 personer årligen.

För Elitfönster handlar arbetsmiljö- och säkerhetsfrågorna främst om risken för att skada fingrar i de olika maskinerna eller att skära sig på fönsterglaset.

– För mig är kvaliteten lika viktig i våra produkter som när det gäller ett arbetsskydd för våra maskiner, säger Robert.

Efter att en av hans kolleger på fabriken skadade sig kände Robert Rask att något måste göras.

– Det var inte någon större skada, men det handlade också om att kollegan inte hade tillräckligt med kunskap och säkerhetstänk.

Efter skadan fick denne byta arbetsuppgifter. Det var egentligen onödigt. Kollegan behövde bara lära sig mer om att arbeta säkert, säger Robert Rask.

 

Flera snickare på Elitfönster har nu tagit maskskinkörkortet och flera medarbetare är under utbildning. Teori och praktik varvas. Det finns många maskiner att ta körkort för och de får betas av efter hand. Målet är att bara den med körkort för en maskin ska kunna starta och jobba på den. Robert är förstås medveten om att maskiner ska ha skyddslösningar och byggas på ett sådant sätt att det inte går att skada sig på dem. Men han menar att det i praktiken är svårt. Robert Rask nämner att det på fabrikerna finns några äldre maskiner som förmodligen inte uppfyller ställda krav men som i dagsläget inte kan ersättas.

– Vi kan inte bygga galler runt allt. Det går bara inte, så informationen om hur man ska arbeta säkert är verkligen jätteviktigt