Hitta återförsäljare

Så blir fönsterbytet en smart investering

I genomsnitt byter vi fönster en enda gång i vårt liv. Därför är det viktigt att tänka smart kring bytet. Med rätt fönster i bostaden går det att spara tusenlappar.

Fönsterbyte

När du ska byta fönster i din bostad finns det många faktorer att ta hänsyn till. Allt från utseende och design till hur de påverkar din levnadsstandard och vilka kostnader kontra besparingar ett byte innebär i längden.

Som i alla stora investeringar blir det därför avgörande att tänka smart kring valet. Vad innebär ett fönsterbyte och vad har jag att vinna? Kommer mina nya fönster att betala tillbaka sig med tiden?

De flesta som byter fönster gör det för att det befintliga fönstret är gammalt eller skadat. Många äldre fönster behöver bytas ut på grund av röta eller dålig isolering. Men det kan vara klokt att byta tidigare än så och det finns många anledningar till det.

Minskar energiförbrukningen

Äldre fönster och fönster som inte är anpassade efter det svenska klimatet släpper ut massor av värme ur huset, helt i onödan. Det är inte bara dåligt för din plånbok, det är också dåligt för miljön.

Upplever du att det är dragigt hemma, eller har du kalla golv? Då kan det vara dags för ett byte. Ett vanligt misstag många gör är att satsa på fönster med sämre kvalitet och prestanda, något som i längden blir ett dyrt val till följd av höga uppvärmningskostnader.

Med moderna energieffektiva fönster minskas energiförbrukningen och kallraset, det som upplevs som ”drag”, försvinner. De bidrar också till minskat koldioxidutsläpp. Det gäller alltså att tänka till en extra gång och se fönsterbytet som en investering som är bättre för både plånbok och miljö.

Minska energiföbrukningen, fönster

Slipp störande buller

Buller och höga ljudnivåer bidrar inte bara till stress och eventuella sömnsvårigheter, det kan även påverka dig fysiskt i form av ökad hjärtfrekvens eller förhöjt blodtryck. Därför är det väldigt viktigt att inte utsättas för höga bullernivåer i hemmet.

Fönster är bostadens största svaghet när det kommer till att släppa in ljud. Äldre fönster har sämre ljudisolering och skillnaden blir stor i jämförelse med nya moderna fönster, som kan mer än halvera den upplevda ljudnivån utifrån.

Ljud från järnväg eller trafikerad bilväg bidrar till buller inomhus. Bor du centralt, nära en väg eller tågstation är du alltså extra utsatt för störande ljud. Men det kan också komma från tunga industrier som ligger nära bostaden. För att fönstret ska begränsa bullerinsläpp ska det vara lufttätt. En bostad som har fönster med ljudisolerande egenskaper kan dessutom minska bullret rejält.

Testa bullernivån hos dig med Fönsterkollen.

Försvåra för tjuven 

Fönster är den vanligaste vägen in för inbrottstjuven. Många tänker på att ha säkerhetsdörrar och larm men glömmer den del av huset där flest inbrott sker. Tjuven passar på när du inte är hemma, som under storhelger och semestrar när det finns tillfälle att ta sig in ostört.

Det går aldrig att helt skydda sig från inbrott, men man kan försvåra för tjuven. Ett sätt är att byta till ett fönster med säkerhetsglas och fönsterlås.

Läs mer och se alla fönster här.

Säkra fönster

4 fördelar med ett fönsterbyte

  • Sänker energiförbrukningen.
  • Bättre för miljön.
  • Stänger ute buller.
  • Minskad inbrottsrisk.

Hitta återförsäljare nära dig

Försäljning av Elitfönsters produkter sker endast via våra återförsäljare. Hos våra återförsäljare får du hjälp med ditt val av fönster. Ett antal av dem har även utställningar där du i lugn och ro kan titta och känna på våra gedigna fönster.

Sök efter återförsäljare på stad eller
Återförsäljare Återförsäljare med utställning

Vi finns på ett hundratal orter runt om i hela Sverige.

Hitta en återförsäljare nära dig.