Elitfönster lanserar marknadens bredaste sortiment av brandklassade fönster

18 okt. 2019

Den 1 november 2019 skärper EU lagen om brandklassade fönster. Då blir det lagkrav på att brandegenskaperna för öppningsbara fönsterprodukter ska redovisas genom CE-märkning och därmed följa dess regelverk. Och Elitfönster är väl förberedda.

Banner föreställande fönster och eld

Under två år har vi konstruerat, testat och utvecklat fyra produktfamiljer som nu är brandklassade enligt CE-märkningens högt ställda krav och regler. Krav på CE-märkta brandprodukter innebär även att produktionsprocessen ska valideras en gång per år av tredje part.  Med Elifönster VisionElitfönster Original Alu och Elitfönster Harmoni kan vi därför stolt erbjuda marknadens bredaste sortiment av brandklassade fönster.

Varför brandklassade fönster? 

Ett brandklassat fönster har egenskaper som bidrar till att stoppa eller hämma en brand, så att nödutgångar och utrymningsvägar hålls fria så länge som möjligt.

Regelverket för var brandklassade behövs föreskrivs av Boverkets Byggregler (BBR). Det är byggherrens ansvar att se till att dessa regler efterföljs.

Vart hittar jag relevanta dokument?

Under respektive produkt hittar du Storleksguider, Brandguider och Certifikat. 

Elitfönster VisionElitfönster Original Alu och Elitfönster Harmoni är våra brandklassade fönsterfamiljer. 

Brandklassade fönsterprodukter

Lagkrav
Från och med den 1 november 2019 är det lagkrav på att öppningsbara fönsterprodukters brandegenskaper ska redovisas i CE-märkning för den aktuella produkten och därmed följas dess regelverk, vilket omfattar hur produktens egenskaper ska provas och redovisas. Fasta karmar omfattas endast av CE-märkningen i de fall den ingår i en kombination, i annat fall redovisas dess egenskaper i typgodkännande.

Brandskyddande egenskaper
Ett fönster med brandskyddande egenskaper ska bidra till att stoppa eller hämma en brand så att nödutgångar och utrymningsvägar hålls fria så länge som möjligt. Elitfönster erbjuder en rad effektiva godkända lösningar för ökat brandskydd. Under respektive brandklassad fönsterfamilj hittar du informationen -  Elitfönster VisionElitfönster Original Alu och Elitfönster Harmoni

Brandtekniska klasser

Specificerar funktionskrav, siffran efter klassen anger hur många minuter (30, 45 etc) funktionskraven är uppfyllda.