Så blir fönsterbytet med Elitfönster en smart investering

25 aug. 2022

Att byta fönster är en stor investering. Därför är det viktigt att välja fönster som både passar huset, som spar energi och som håller länge. Som en ren bieffekt av det ökar samtidigt värdet på huset.

Vita vridfönster med spröjs

– Elitfönster har tillverkat fönster sedan 1924, även om våra traditioner går ännu längre tillbaka än så. Jag vågar nog drista mig till att säga att vi kan hantverket bakom fönstertillverkning som få andra, säger Jonas Hernborg, VD för Elitfönster. 

– Våra kunder idag är främst villaägare som vill byta ut sina gamla fönster. De vill såklart ha fönster med god design som håller länge och som är en ekonomisk och klimatsmart lösning som ökar värdet på fastigheten. Och i den skärningspunkten hittar de oss.  

Storskaligt hantverk 

Även om mycket av tillverkningen idag sker storskaligt och med avancerade maskiner måste man ha hantverkskunnandet om hur trä och glas fungerar i botten. 

– Trä är ett levande material, så man måste veta hur man ska hantera träet för att det ska bli en bra slutprodukt. Vissa delar av tillverkningen sker därför fortfarande manuellt. 

– Vår process bygger på att vi har kunnandet om vilka delar som kan förenklas och automatiseras och i vilka lägen man behöver ta fram hantverksskickligheten. I och med att en hel del av våra fönster är kundspecifika finns det detaljer i fönstren som görs för hand. Ibland bygger vi hela fönster för hand, om det handlar om ett riktigt specialfönster. 

Design som fungerar 

Designen av fönstren bygger också på den långa erfarenheten. 

– Våra fönster är designade och konstruerade utifrån vårt hantverkskunnande och det ligger mycket tanke och erfarenhet bakom. Till exempel tapp och slits som tillsammans skapar ett mycket stabilt hörnförband, vilket i sin tur ger formstabilitet i både karm och båge. Andra detaljer är mindre springa mellan karmen och bågen, nedsänkta beslag, placeringen av karmskruvarna samt rena ytor som gör fönstren lätta att tvätta. 

– Sedan har vi också vår patenterade glassäkring där glaset låses fast i konstruktionen, vilket avsevärt försvårar inbrott. 

Fönster som håller 

När det gäller hållbarhet och livslängd har Elitfönster sin egen metod: 

– Våra fönster är gjorda för att stå emot det nordiska klimatet med både stekande sol och långa perioder av regn och rusk. Därför impregneras de 4 mm in i sidorna och hela 40 millimeter in i ändträet, vilket ger ett effektivt rötskydd. 

Alla fönster målas dessutom med ett högklassigt målningssystem där alla utåtgående ytor grundmålas två gånger och sedan ytmålas en gång. Det ger en tålig och slitstark yta som håller länge. 

Ett miljötänk som också håller 

I produktionen strävar man efter att minimera spill och slöseri. I de fall det ändå blir spill eller att något måste kasseras försöker man ändå återvinna så mycket som möjligt. Det som inte kan återvinnas källsorteras. 

– Vi ställer höga miljömässiga krav på oss själva och är miljömärkta både med Svanen och andra miljöcertifieringar. Vi är också väldigt petiga med de kemiska produkter som används i verksamheten och har effektiv reningsutrustning vid våra målerier och impregneringsanläggningar. Alla kemikalier är noggrant granskade och dokumenterade för att garantera en säker arbetsmiljö och för att så långt det är möjligt minska mängden miljöfarliga ämnen i våra fönster. 

Enklare för hantverkaren – billigare för dig 

En annan viktig aspekt är att Elitfönsters fönster är gjorda för att göra monteringen snabb och enkel för hantverkaren som gör jobbet. Den kunskapen kommer från det egna hantverkskunnandet och genom nära samarbete med kunder och snickare. Det resulterar i att så mycket som möjligt av beslag och handtag är monterat redan när fönstret lämnar fabriken. 

– Det är en stor fördel som, om inte annat, kommer husägaren till godo genom att antalet hantverkartimmar blir lägre. 

Ekonomi och sinnesfrid 

– Att välja Elitfönster är en investering som går att räkna hem i rena pengar, oavsett om det gäller värdet på huset eller i energibesparingen de ger från den dag de sätts in. Men det är också ett sätt att göra livet lite enklare för sig. Man får fönster man kan lita på och som håller länge, länge, länge.