Hälsofördelarna med stora fönster

5 jan. 2022

Vi människor är beroende av ljus för att fungera och må bra. Ljuset påverkar vår dygnsrytm och hur vi sover, det påverkar vårt humör och våra stressnivåer. Bra ljus ger oss ett bättre liv, helt enkelt.

Elitfönster Vision i matsal och kök

För oss här i Norden där vi tillbringar halva året i mörker är tillgången på dagsljus därför extra viktig – särskilt som de flesta av oss tillbringar det mesta av vår tid inomhus.

Forskning visar att dagsljus har positiva effekter på hur vi sover: det påverkar sömnens mönster, längd och kvalitet. Men ljuset påverkar också hur väl vi fungerar och presterar under dagen: dagsljus ger ökad vakenhet, mildrar depressiva tendenser, stärker den kognitiva förmågan och hjälper oss att koncentrera oss bättre vid uppgifter som kräver hög uppmärksamhet.

Stora fönster med fria former upp till tak

Ljus är alltså livsviktigt. Men, viktigt att tänka på är att elektriskt ljus inte kan ersätta dagsljus. Det är därför det är så viktigt med fönster. Med stora fönster får vi in mycket dagsljus, vilket får oss att må bra. Men de ger oss även utsikt och en närhet till naturen, vilket också påverkar oss positivt. Så förutom att stora fönster kan ge upphov till spännande arkitektur medför det också – bokstavligen – solklara hälsofördelar.