Hitta återförsäljare

Vridfönster

Vridbeslaget gör fönstret horisontellt vändbart 180 grader utanför fasaden.

Handtag Hoppe London
U-Värde standard 1.2
U-Värde tillval Ned till 0,8
Ljudreduceringsvärde standard Rw 36 dB
Ljudreduceringsvärde tillval Upp till Rw 45 dB / Rw+Ctr 40 dB
Hängningsbeslag Vridbeslag
Stängningsbeslag Nickelfri spanjolett i förzinkat stål. Låskolvar i härdat stål.
Stormförstärkt Ja (StormTite™ är en extra tätningslist placerad i mellanrummet mellan karm och båge som en försegling mot vind och fukt.)
Rötskyddsgaranti 10 år
Funktionsgaranti 10 år enligt omfattning av garantidokument
Glasgaranti 10 år mot kondens mellan glas i isolerruta
Produktbenämning AFHO

Tillval

Färg & yta

Färg & yta
Förändra och anpassa din fönsterprodukt så att den stämmer med dina önskemål. Här kan du titta närmare på vilka färger och ytor som är standard och vilka som går att få som tillval.

Ytbehandling aluminium

Standardkulör. Fönsterfamiljerna Original Alu, Harmoni och skjutdörrar har NCS S 0502-Y med glanstal 80 som standard. Retro har RAL 9010 med glanstal 30 som standard. Våra övriga standardkulörer på aluminium kan väljas utan pristillägg. Andra kulörer enligt NCS S och RAL mot pristillägg. Observera att spröjsens insida lackas i utsidans kulör.

Anodisering

Anodisering till aluminiumbeklädnad. Som alternativ till pulverlackad yta erbjuds anodisering mot pristillägg, bilden visar naturanodisering.

Collection Structura

Ett urval av kulörer framtagna för att avspegla gällande färgtrender. Structura har en yta med struktur. Kulörerna beställs för fönstrets aluminiumklädda utsida mot pristillägg. Observera att spröjsens insida lackas i utsidans kulör.

Collection Futura

Ett urval av kulörer framtagna för att avspegla gällande färgtrender. Futura har en yta med både struktur och i vissa fall metallic utseende. Kulörerna i Futura sortimentet har dessutom en bättre kulörbeständighet i väderutsatta lägen. Kulörerna beställs för fönstrets aluminiumklädda utsida mot pristillägg. Observera att spröjsens insida lackas i utsidans kulör.

Collection Anodic

Ett urval av kulörer framtagna för att avspegla anodiserade aluminium. Anodic är en attraktiv matt och metallisk ytbehandling som är ett bra alternativ till anodiserad aluminium. Anodics färger levereras i Interpon D2525 vilket är en extremt hållbar polyesterteknik för att ge lång livslängd.

Profilerad insida

Profilerad insida på karm och båge passar i både traditionella och moderna inredningar. Profileringen skapar ett mer arbetat intryck och extra liv åt ljusinsläppet. På inåtgående produkter är det endast den öppningsbara bågen som är profilerad, men på utåtgående produkter är även karmen profilerad, i bägge fall mot pristillägg. Produktfamiljerna Retro och MF Duo levereras alltid med profilerad insida som standard.

Montagetillbehör och skötsel

Montagetillbehör och skötsel
Här hittar du tillval och tillbehör som underlättar vid montering och skötsel av dina fönsterprodukter.

Spår för smyg

Invändigt spår för montering av fönstersmyg gör det lättare att montera och ger ett snyggt slutresultat, detta tillval erbjuds mot pristillägg. Smygspåret för utåtgående produkter ur produktfamiljerna Elitfönster Original och Vision har måtten 6,7x4/8x13.3/10 mm som med sina två olika bredder är anpassat för både montage av en smygbräda med not eller för gipsskiva. Se exempelbild för ytterligare förklaring. För utåtgående produktfamilj Elitfönster Retro och MF Duo är spåret 10x10x10 mm vilket innebär att A, B och C på exempelbilden alla är 10 mm. Den inåtgående produktfamiljen Harmonis smygspår är 5x10x10 mm där spåret börjar 5 mm in på karmen, se mått A på exempelbilden. Inåtgående produkter med öppningsfunktionen Kipp-Dreh kan endast erbjudas med smygspår i kombination med dolda beslag.

Fönsterhandtag & beslag

Fönsterhandtag & beslag
För att hitta handtag och beslag går du till önskad fönstermodell, där hittar du de handtag och beslag som passar till dina fönster.

Standardhandtag för Elitfönster Objekt

Invändigt fönsterhandtag modell Hoppe London, av aluminium i nyans Silver. Beslagspaketet består av handtag + monteringssats.

Invändigt låsbart handtag

Invändigt låsbart fönsterhandtag (säkerhetshandtag / barnskyddslås) modell Hoppe London, av aluminium i nyans silver. Beslagspaketet består av handtag och cylinder + monteringssats. Kan väljas som tillval mot pristillägg till Elitfönster Harmoni.Till fönster med KippDreh levereras handtag med TBT-funktion vilket möjliggör låsning av sidhängt läge men ej till vädringsläget.Beslagspaket 8, passar till produkter med KippDreh.Beslagspaket 30, passar till sidhängda produkter.

Barnskyddande vädringsbeslag

Barnskyddande vädringsbeslag Fix 93 till utåtgående fönster, monteringssats. Beslagspaket 9.

Barnskyddslås KISI till invändigt handtag

KISI barnskyddslås, monteringssats. Beslagspaket 15 är med standardhandtag Hoppe Pure. Beslagspaket 31 är med låsbart handtag Hoppe Pure.

Barnskyddslås KISI till invändigt handtag

KISI barnskyddslås, monteringssats. Beslagspaket 15 är med standardhandtag Hoppe London. Beslagspaket 31 är med låsbart handtag Hoppe London (beslagspaket 31 passar Original Alu och Trä).

Altandörrshandtag & beslag

Altandörrshandtag & beslag
För att hitta handtag och beslag går du till önskad altandörrsmodell, där hittar du de handtag och beslag som passar till din altandörr.

Invändigt låsbart handtag

Invändigt låsbart fönsterhandtag (säkerhetshandtag / barnskyddslås) modell Hoppe London, av aluminium i nyans silver. Beslagspaketet består av handtag och cylinder + monteringssats. Kan väljas som tillval mot pristillägg till Elitfönster Harmoni.Till fönster med KippDreh levereras handtag med TBT-funktion vilket möjliggör låsning av sidhängt läge men ej till vädringsläget.Beslagspaket 8, passar till produkter med KippDreh.Beslagspaket 30, passar till sidhängda produkter.

Barnskyddslås KISI till invändigt handtag

KISI barnskyddslås, monteringssats. Beslagspaket 15 är med standardhandtag Hoppe London. Beslagspaket 31 är med låsbart handtag Hoppe London (beslagspaket 31 passar Original Alu och Trä).

Glas

Glas
Komplettera din fönsterprodukt med ett glas som dämpar solvärme, ljud, eller är självrengörande m.m. Här hittar du beskrivning av alla alternativ.

Energiglas

Energiglas är benämningen på glas som har ett så kallat lågemissionsskikt som reflekterar värmestrålning och sänker U-värdet. Samtliga fönster från Elitfönster förutom dekorfönster har en isolerglaskassett med två eller tre glas. I en isolerglaskassett kan ett eller flera av glasen vara energiglas. Samtliga Elitfönster produkter med isolerglas har alltid minst ett energiglas och du kan i flera fall välja glas som ytterligare förbättrar fönstrets isoleringsförmåga, alltså sänker U-värdet, och därmed ökar energibesparingen. U-värde anges alltid enligt EU standard för fönsterstorlek 1230 mm x 1480 mm och det U-värdet avser hela produktens konstruktion inte bara glasets värde.

Insynsskydd

Ibland kan det vara bra att skydda mot insyn samtidigt som ljuset kan släppas in, exempelvis är badrum eller sidoljus i entréer ställen där detta är vanligt. Elitfönster erbjuder ett flertal glasval som skyddar mot insyn. Bild 1: Marine. Bild 2: Cotswold. Bild 3: Etsat.

Personsäkert

Personsäkerhetsglas minskar risken för personskador om glaset krossas. Boverkets Byggregler anger att glas som är oskyddade och placerade så att personer riskerar komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken för person¬skador begränsas. Glasytor och infästningar ska tåla dynamisk påverkan av en människa. Om fallrisk förekommer skall glaset utformas så att risken för att falla ut genom glasytan begränsas. Fallrisk anses föreligga om fallhöjden är mer än 2,0 m till underliggande mark eller golv och avståndet mellan glasytans underkant och golv eller mark är mindre än 0,6 m i en bostad eller 0,8m i skolor, kontor etc.

Personsäkert - Härdat

Ett härdat glas är 5 gånger starkare än ett vanligt glas som om det går sönder splittras i en mängd småbitar med rundade kanter för att skydda en människa mot skärskador.

Personsäkert - Lamell

Ett laminerat säkerhetsglas byggs upp av två eller flera glas, med en folie emellan. Folien gör att när glaset krossas, bildas ett sprick mönster men glaset håller ihop och hindrar en människa från att falla genom glaset.

Skyddsglas

Skyddsglas förhindrar eller minskar effekten av överlagda angrepp. Dagsljus släpps in samtidigt som miljön är komfortabel och trygg inomhus. Skyddsglas kan bestå av laminerat glas eller en kombination av härdat och laminerat glas. Ett skyddsglas finns i många olika glastjocklekar som uppnår olika klasser allt beroende på vad som skall skyddas.

Brandglas

Ett fönster med brandskyddande egenskaper skall uppfylla kraven för utrymmningssäkerhet och försvårande av brandspridning inom och mellan byggnader. Elitfönster erbjuder endast testade och certifierade produkter där brandskyddsglas är en del av konstruktionen. Läs mer om vårt utbud av brandklassade produkter under produktfamiljerna Elitfönster Original Alu, Vision, Harmoni 2+1 och Harmoni 3-glas som alla erbjuder ett stort utbud av brandklassade produkter.

Solskyddsglas

Elitfönsters solskyddsglas släpper in nästan lika mycket ljus som vanligt glas men stänger ute upp till två tredjedelar av den totala solvärmen. Solskyddsglas kan både ge ett jämnare inomhusklimat och minska behovet av kylning. Elitfönster har följande tre solskyddsglas i sitt standardsortiment. Suncool 70/40 (bild 1) är det vanligaste solskyddsglaset, lämpligt till villor och småhus med väldigt liten förlust av dagsljus. Suncool 66/33 (bild 2) är lämpligt för större fönster och fönsterpartier i villor och offentlig miljö med måttlig förlust av dagsljus. Suncool 50/25 (bild 3) rekommenderas i miljöer med stort behov av solavskärmning men ger samtidigt en märkbar förlust av dagsljus.

Ljud

Buller är ett växande miljöproblem. Elitfönster erbjuder effektiva lösningar för dämpning av ljud och buller som ger en bättre inomhusmiljö. Ljuddämpning, även kallad ljudreduktion, uppnås genom olika förändringar i produktens glasuppbyggnad som t ex kan innebära tillval av tjockare glas eller lamellglas men också genom anpassningar av fönstrets övriga konstruktion. Elitfönsters redovisade ljudvärde är testade på ackrediterade laboratorium.

Smutsavvisande

Smutsavvisande glas underlättar putsningen av dina fönster. Glasets speciella yta gör att smutsen löses upp av solljuset och när det sedan regnar glider smutsen av glasytan utan att regnvattnet lämnar några ränder efter sig när det torkar. Där sol och regn kommer åt ordentligt kan det innebära att du inte behöver putsa överhuvudtaget. I skyddade lägen kan glaset behöva spolas av med slang ibland vilket fungerar lika bra som regn om bara solen kommit åt hela glasytan.

Kondensminskande

Med energieffektiva fönster uppkommer ibland och under vissa tider på dygnet utvändig kondens på glaset. Kondensen bildas främst på natten under vår och höst och försvinner när solen värmer upp luften, precis som morgondaggen i gräset. Kondensen beror på att fönstret är så energieffektivt att det yttre glaset inte värms upp inifrån och blir kallare än den omgivande luften. Hur mycket kondens det sedan blir, beror på flera faktorer, såsom vegetation och storlek på takutsprång mm. Med kondensminskande glas minskar antal dagar med utvändig kondens med ca 70%.

Elektronisk lösning

Elektronisk lösning

Magnetkontakt

En magnetkontakt skapar möjligheter till indikering som visar om fönstret eller altandörren/fönsterdörren är öppen eller stängd genom att skicka signaler till larm eller kontrollstationer. Den indikerar inte ifall spanjoletten är i stängt läge. Magnetkontakten sitter i karm och båge, placering varierar beroende på vilket öppningssätt produkten har. Passar till samtliga fönsterfamiljer. Exemplet ovan visar placeringen på ett inåtgående fönster.

Säkerhet

Säkerhet
Tillvalspaket för att utrusta ditt fönster eller dörr med.

Inbrottsklass – RC2 eller RC2N

Passar för fönster och altandörrar i utsatta lägen och är ett självklart val för dig som ställer höga krav på säkerhet och vill försvåra för inbrottstjuven. Styrkan sitter i konstruktionen som har inre förstärkningar och extra skyddsplåtar på känsliga ställen. Produkterna har genomgått ett flertal hårda tester som till exempel statisk belastning, dynamisk påverkan och manuellt angreppstest med verktyg. Klassning enligt RC2N med produktens alla förstärkningar eller RC2 för extra säkerhet där även glaset är uppgraderat med ett lamellglas som uppnår P4A. Detta tillval erbjuds till Elitfönster Original Alu och Elitfönster Original Alu Objekt.

Spröjs & poster

Spröjs & poster
Med spröjs och poster ges möjlighet att förändra utseendet på dina fönsterprodukter och vi erbjuder många olika spröjstyper som även kan kombineras med glasdelande poster. Valmöjligheterna är många och vi kan tillverka de flesta kombinationer för att skapa ett personligt utseende.

Löstagbar spröjs

Löstagbar dekorspröjs sitter på fönstrets utsida och plockas enkelt bort vid fönstertvätt, erbjuds i två olika bredder. Till träfönster är spröjsen i trä eller plast beroende val av ytbehandling, till fönster med aluminiumbeklädnad är spröjsen av aluminium. Passar till alla produkter med 2- eller 3- glas isolerruta, läs mer om måttsättning och spröjsexempel mm i dokumentet Översikt spröjs och poster.

Mellanglasspröjs

Mellanglasspröjs placeras mellan glasen i fönstrets isolerglasruta. Detta gör fönstret lätt att tvätta eftersom spröjsen aldrig kommer i vägen, erbjuds i två olika bredder. Passar till alla fönsterprodukter med 2- eller 3-glas isolerruta. Läs mer om måttsättning och spröjsexempel mm i dokumentet Översikt spröjs och poster.

Glasdelande post

Fast glasdelande post av trä eller trä med utvändig aluminium på fönster med aluminiumbeklädnad. Posten är bredare och ger ett kraftigare uttryck än spröjs och den delar dessutom glaset. Glasdelande post(er) kan med fördel kombineras med spröjs. Läs mer om måttsättning och spröjsexempel mm i dokumentet Översikt spröjs och poster.

Vädring & ventilation

Vädring & ventilation
Här hittar du lösningar för ventilation i form av spaltventiler och vädringsluckor.Där extra ventilation önskas kan både fasta och öppningsbara fönster kompletteras med en ventil, en så kallad spaltventil, placerad upptill i karmen. Vald ventilmodell men även fönstermodellen som ventilen sitter i påverkar luftflödet. Nedan ser du några av våra ventiler. Elitfönster erbjuder även andra ventiler såsom Biobe, Omega Max och Fresh m fl. Kontakta oss för mer info om valbara ventiler och dess prestanda samt vilka produkter de passar i.

Ventil - Titon Tryckvent

Titon Tryckventil är en infälld, snygg och diskret ventil. I öppet läge riktas den inkommande luften uppåt. Som standard är ventilen 389 mm, men den finns även i en mindre variant, 283 mm, för att även passa till smala fönster

Ventil - Titon S13

Titon S13 är en innanpåliggande ventil där möjlighet ges att justera om man vill få den inkommande luften riktad uppåt eller nedåt. Som standard är ventilen 411 mm lång, finns även i en kortare modell som är 265 mm som passar till smala fönster. Kan kompletteras med en ljudfälla eller ett insektsfilter.

Vädringslucka

Vid behov av större luftflöde erbjuds vädringsluckor. En vädringslucka finns som en separat enhet men kan även integreras i fönstret med många av våra fönstermodeller som monteras ihop med fönstret. Finns till både öppningsbara och fasta fönster. Den separata modellen kan efterbeställas, integrerad vädringslucka måste beställas samtidigt som fönstret. Våra vädringsluckor öppnas alltid inåt

Tillbehör

Persienn

Persienn
Passa på att komplettera med skräddarsydda persienner, tunna och diskreta med perfekt passform. Alla persienner har två års garanti gällande dess funktion. För mer detaljerad information om respektive variant se faktaknapparna nedan.

Persienn

Ett klassiskt sol- och insynsskydd. Invändigt monterad persienn med snyggt designad överlist som går nära glaset för bästa funktion. När persiennen är nedfälld hålls den på plats med magneter som fästes i fönstrets nederkant. Persiennen går att beställa med flera olika kulörer på lamellerna medan lister, linhållare och vridstång endast finns i vit kulör. Persiennerna passar till utåtgående trä och trä/aluminium fönster i 3-glasutförande, samt till inåtgående trä/aluminium fönster i 2+1 och 3-glasutförande. Välj mellan båg- eller karmmonterad modell beroende på fönstrets funktion och andra tillval eller tillbehör. Persiennen finns med höger eller vänster reglagesida (kan ej skiftas), lamellerna ställs i valfritt läge med hjälp av vridstången.

Persienn Plus

Persienn Plus är en utveckling av den klassiska persiennen. En persienn utan draglina och förspända linor som ger steglös manövrering med hjälp av handtag på persiennens underlist. Vinkel på lameller ställs med vridstång. Enklare montage som klarar kraven för barnsäkerhet oavsett fönstrets placering. Persienn Plus går att beställa med flera olika kulörer på lamellerna medan lister och vridstång endast finns i vit kulör. Persiennerna passar till utåtgående trä och trä/aluminium fönster i 3-glasutförande, samt till inåtgående trä/aluminium fönster i 2+1 och 3-glasutförande. Persiennen finns med höger eller vänster reglagesida (kan ej skiftas).

Fönsterhandtag & beslag

Fönsterhandtag & beslag
För att hitta handtag och beslag går du till önskad fönstermodell, där hittar du de handtag och beslag som passar till dina fönster.

Elitfönster Komfort Handtag Pure

Elitfönster Komfort Handtag kan du snabbt och enkelt se vilka fönster som är öppna och vilka som är stängda. Handtaget kommunicerar med appen som ger en snabb och tydlig överblick över dina fönster. Handtaget fung¬erar på Elitfönster Original och Vision.

Elitfönster Komfort Handtag London

Elitfönster Komfort Handtag kan du snabbt och enkelt se vilka fönster som är öppna och vilka som är stängda. Handtaget kommunicerar med appen som ger en snabb och tydlig överblick över dina fönster. Handtaget fung¬erar på Elitfönster Original och Vision.

Elitfönster Komfort Handtag London låsbart

Elitfönster Komfort låsbart levereras komplett med cylinder och som för övriga Komforthandtag kan du snabbt och enkelt överblicka vilka fönster som är öppna och vilka som är stängda. Handtaget kommunicerar med appen MittElitfönster och fung¬erar på Elitfönster Original och Vision.

Elitfönster Komfort Handtag Pure låsbart

Elitfönster Komfort låsbart levereras komplett med cylinder och som för övriga Komforthandtag kan du snabbt och enkelt överblicka vilka fönster som är öppna och vilka som är stängda. Handtaget kommunicerar med appen MittElitfönster och fung¬erar på Elitfönster Original och Vision.

Elitfönster Komfort

Elitfönster Komfort
Elitfönster Komfort är en produktfamilj med en funktion som gör hemmet både säkrare och bekvämare. Ett flexibelt system som i sin basfunktion består av ett handtag med sensor samt en smartbox som pratar med hemmets router, systemet kan även kompletteras med fler smarta produkter som ger dig kontroll av ditt hem och möjligheten att schemalägga händelser. Du styr alla produkter från Elitfönsters app MittElitfönster som kan laddas ner från App Store eller Google Play. Samtliga familjemedlemmar kan vara uppkopplade samtidigt.

Elitfönster Komfort Handtag Pure

Elitfönster Komfort Handtag kan du snabbt och enkelt se vilka fönster som är öppna och vilka som är stängda. Handtaget kommunicerar med appen som ger en snabb och tydlig överblick över dina fönster. Handtaget fung¬erar på Elitfönster Original och Vision.

Elitfönster Komfort Handtag London

Elitfönster Komfort Handtag kan du snabbt och enkelt se vilka fönster som är öppna och vilka som är stängda. Handtaget kommunicerar med appen som ger en snabb och tydlig överblick över dina fönster. Handtaget fung¬erar på Elitfönster Original och Vision.

Elitfönster Komfort Handtag London altandörr

Elitfönster Komfort handtag anpassad för altandörr/fönsterdörr kommunicerar med appen MittElitfönster som ger en snabb och smidig överblicköver vilka fönster och dörrar som är öppna respektive stängda. Handtaget fung¬erar på Elitfönster Original och Vision. Följande varianter på låsning finns att välja på: Invändigt vred, invändig cylinder, invändig cylinder med utvändigt handtag, invändigt vred med utvändigt handtag, invändigt vred med utvändig cylinder samt in- och utvändig cylinder.

Elitfönster Komfort Handtag Pure altandörr

Elitfönster Komfort handtag anpassad för altandörr/fönsterdörr kommunicerar med appen MittElitfönster som ger en snabb och smidig överblicköver vilka fönster och dörrar som är öppna respektive stängda. Handtaget fung¬erar på Elitfönster Original och Vision. Följande varianter på låsning finns att välja på: Invändigt vred, invändig cylinder, invändig cylinder med utvändigt handtag, invändigt vred med utvändigt handtag, invändigt vred med utvändig cylinder samt in- och utvändig cylinder.

Elitfönster Komfort Box

Elitfönster Komfort Box knyter samman alla dina uppkopplade produkter och skickar informationen vidare till appen som du har installerad på din smarttelefon och/eller surfplatta, på så sätt får du kontroll och överblick över dina uppkopplade produkter. Boxen har en räckvidd på 15 meter, räckvidden kan förlängas med hjälp av Elitfönster Komfort Väggkontakt som dessutom kan styra lampor mm.

Elitfönster Komfort Väggkontakt

Elitfönster Komfort Väggkontakt är ett eluttag som kan styras via appen. Med väggkontakten kan du sätta på och stänga av lampor och andra apparater med din smarttelefon, var du än är. Du kan dessutom schemalägga och automatisera när väggkontakten ska sättas på och stängas av. Väggkontakten fungerar också som en förstärkare till Elitfönster Komfort Box. Räckvidden förlängs med upp till 15 meter.

Elitfönster Komfort Klimatsensor

Elitfönster Komfort Klimatsensor är ett smart tillval som ger dig möjligheten att alltid håklla koll på ditt inomhusklimat. I appen MittElitfönster ser du temperatur och luftfuktighet i din fastighet.

Elitfönster Komfort Magnetstrip

Med Elitfönster Komfort Magnetstrip kan du använda Elitfönsters app för att hålla koll på alla dina fönster och dörrar, även där de uppkopplade handtagen inte passar. Magnetstripen sätter du i din dörr- eller fönsterkarm, sedan håller den koll på om dörren/fönstret är öppet eller stängt. Sensorn kan givetvis placeras på ytterdörren eller garagedörren.

Elitfönster Komfort Handtag London låsbart

Elitfönster Komfort låsbart levereras komplett med cylinder och som för övriga Komforthandtag kan du snabbt och enkelt överblicka vilka fönster som är öppna och vilka som är stängda. Handtaget kommunicerar med appen MittElitfönster och fung¬erar på Elitfönster Original och Vision.

Elitfönster Komfort Handtag Pure låsbart

Elitfönster Komfort låsbart levereras komplett med cylinder och som för övriga Komforthandtag kan du snabbt och enkelt överblicka vilka fönster som är öppna och vilka som är stängda. Handtaget kommunicerar med appen MittElitfönster och fung¬erar på Elitfönster Original och Vision.

Altandörrshandtag & beslag

Altandörrshandtag & beslag
För att hitta handtag och beslag går du till önskad altandörrsmodell, där hittar du de handtag och beslag som passar till din altandörr.

Elitfönster Komfort Handtag London altandörr

Elitfönster Komfort handtag anpassad för altandörr/fönsterdörr kommunicerar med appen MittElitfönster som ger en snabb och smidig överblicköver vilka fönster och dörrar som är öppna respektive stängda. Handtaget fung¬erar på Elitfönster Original och Vision. Följande varianter på låsning finns att välja på: Invändigt vred, invändig cylinder, invändig cylinder med utvändigt handtag, invändigt vred med utvändigt handtag, invändigt vred med utvändig cylinder samt in- och utvändig cylinder.

Elitfönster Komfort Handtag Pure altandörr

Elitfönster Komfort handtag anpassad för altandörr/fönsterdörr kommunicerar med appen MittElitfönster som ger en snabb och smidig överblicköver vilka fönster och dörrar som är öppna respektive stängda. Handtaget fung¬erar på Elitfönster Original och Vision. Följande varianter på låsning finns att välja på: Invändigt vred, invändig cylinder, invändig cylinder med utvändigt handtag, invändigt vred med utvändigt handtag, invändigt vred med utvändig cylinder samt in- och utvändig cylinder.

Gardin & myggnät

Gardin & myggnät
Komplettera dina fönsterprodukter med måttanpassade gardiner eller myggnät i diskreta stilrena kassetter med perfekt passform. Vi erbjuder ett stort urval både när det gäller funktion, kulörer och vävar. Alla gardiner och myggnät har två års garanti på dess funktion. För mer detaljerad information om respektive variant se produktblad.

Plissé standard

Ett snyggt och praktiskt solskydd av textil som alternativ till traditionella persienner som ger ett behagligt ljus i rummet. Tyget finns att välja i fem olika färger som, ytterligare 9 vävar finns att välja på som tillval. Som för alla våra plisséer och persienner levereras också denna plisségardin med linor försedd med en säkerhetsklocka vilket ger ökad barnsäkerhet i enlighet med Europastandarden EN 13120. Plissén kan monteras antingen på karmen eller bågen och levereras med reglage på höger eller vänster sida, väljs vid beställning. Passar till Elitfönster Original, Elitfönster Vision och Elitfönster Harmoni.

Plissé Touch

Ett snyggt och praktiskt solskydd av textil som ger ett behagligt mjukt ljus i rummet. Plissé Touch har inga linor utan stannar automatiskt i den höjd du släpper den vilket gör att den alltid klarar kraven för barnsäkerhet. Tyget finns att välja i fem olika färger som standard, ytterligare 13 vävar finns att välja på som tillval. Till exempel Duo ljustät dubbelväv som rekommenderas när man vill uppnå lite extra mörkläggning. Plissén kan monteras på karmen eller på bågen och passar då till Elitfönster Original, Vision och Harmoni. Passar samtliga produkter om den monteras i nisch eller på vägg.

Plissé Ljustät

Ljustät plissé har alla fördelarna och valmöjligheterna som Plissé Standard men har dessutom en ljustät dubbelväv som finns i fyra olika färger, välj också till sidoskenor så släpps inget ljus in i rummet. Som för alla våra plisséer och persienner levereras också denna plisségardin med linor försedd med en säkerhetsklocka vilket ger ökad barnsäkerhet i enlighet med Europastandarden EN 13120. Passar till Elitfönster Original, Elitfönster Vision och Elitfönster Harmoni. Levereras med höger eller vänster reglagesida.

Plissé TopDown

Ett sol- och insynsskydd som tack vare en smart 2-vägsmanövrering med valfri positionering kan användas både till både solskydd och insynsskydd, att den inte har några lösa linor gör också att den alltid klarar kraven för barnsäkerhet. Tyget finns att välja i fem olika färger som standard, ytterligare 13 vävar finns att välja på som tillval. Plissén monteras antingen på bågen till öppningsbara produkter och i karm på fasta fönster, väljs vid beställning. Passar till Elitfönster Original, Elitfönster Vision och Elitfönster Harmoni dock ej på fönster med invändig antikprofil.

Rullgardin

Rullgardin, det traditionella valet för sol- och insynsskydd. Välj mellan väv i åtta olika kulörer. Mörkläggande väv finns som tillval. Rullgardin för montering i nisch eller på vägg. Monteras med skena och styrs med en sidoplacerad höjdreglering, välj höger- eller vänster vid beställning. Rullgardinen är enkel att montera och går att efterjustera i sidled.

Rullgardin i kassett

Rullgardin i kassett för montering på vägg med en sidoplacerad höjdreglering, välj höger- eller vänster vid beställning. Måttbeställs för att anpassas efter dina fönster. Max bredd är tre meter och standardhöjden är 1,8 meter. Rullgardinen är enkel att montera och går att efterjustera i sidled. Kassetten är vit RAL 9016.

Myggnät

Håll mygg, flugor och andra insekter utomhus med diskreta och lättmonterade myggnät. Myggnät finns till utåtgående fönster och fönsterdörrar samt till inåtgående fönster. Nätet är tillverkat i tålig och smutsavvisande grå plastad glasfiber. Skenor och lister i vitlackerad aluminium passar till Elitfönster Original och Vision. Passar även till altan/fönsterdörrar MFD och MFD-AL samt till fönster i produktfamiljen Harmoni. Du får alltid 3 års garanti på mekanismen i myggnätet.

Lamellgardin

Elegant lösning för rum med stora fönster eller skjutpartier. Passar till samtliga fönster, altan/fönsterdörrar och skjutdörrar Lamellerna som finns i åtta valbara färger är 89 mm breda och löper smidigt i en den vitlackade upphängningsskenan av aluminium. Maximal bredd på lamellgardinen är 6950 mm och maximal höjd är 5000 mm. Lamellerna regleras och vinklas genom att dra den med draglinor och vrida den med reglagestav i hårdplast, fjärrstyrd dragning finns som tillval. Lamellgardin över 3000 mm i bredd levereras med kulkedja.

Montagetillbehör och skötsel

Montagetillbehör och skötsel
Här hittar du tillval och tillbehör som underlättar vid montering och skötsel av dina fönsterprodukter.

Montagetillbehör och verktyg

Montagetillbehör avsedda för montage av våra fönsterprodukter kan beställas samtidigt som du beställer dina Elitfönster. Bilden visar: (1) karmhylsa (2) skruv, finns i olika utförande för att fungera med väggmaterialet där produkten skall monteras (3) nivåregleringskloss (4) tryckfördelningsbricka och (5) montageverktyg.

Skötsel

Ett regelbundet underhåll av fönster och dörrar gör att produktens funktion bibehålls men är också en förutsättning för att garantierna skall gälla. En produkt som underhålls rätt lever längre och Elitfönster erbjuder flera tillbehör för detta. Exempelvis finns Refresher som är en vaxduk från Sonax till aluminium och målat trä. Vid behov av bättringsfärg finns detta till våra standardlasyrer eller i vitt utförande till träfönster, till aluminiumbeklädda produkter finns bättringsfärg för samtliga kulörer inom Classic Alu Collection. För dina beslag finns smörjfett att beställa, visas ej på bilden.

Anslutningsplåtar

Anslutningsplåtar för vertikala anslutningar mellan fönsterprodukter. Plåtarna beställs samtidigt som fönster och dörrar. Anslutningsplåt i aluminium finns i dimensionerna 1x15 mm eller 1x35 mm i löpmeter samt i storformat 1250x2500 mm. Plåtarna finns i de standardkulörer inom Classic Alu Collection som erbjuds till våra aluminiumbeklädda produkter. Viktigt, för att pulverlackens yta inte skall förstöras får anslutningsplåtarna ej falsas eller bockas.

Prestandadeklaration för denna produktgrupp i standardstorlek. Tillverkad produkt förses med unik prestandadeklaration med exakta egenskaper enligt aktuell konfiguration finns här: produkt.inwido.se.

APHO, 61-29-CE1010202-P

AFHO, 61-29-CE1010202

Hitta återförsäljare nära dig

Försäljning av Elitfönsters produkter sker endast via våra återförsäljare. Hos våra återförsäljare får du hjälp med ditt val av fönster. Ett antal av dem har även utställningar där du i lugn och ro kan titta och känna på våra gedigna fönster.

Sök efter återförsäljare på stad eller
Återförsäljare Återförsäljare med utställning

Vi finns på ett hundratal orter runt om i hela Sverige.

Hitta en återförsäljare nära dig.