Hitta återförsäljare


Därför kan vi ha upp till 30 års garanti


Ett fönster är inte bara något du ska titta ut genom. Det ska tåla väder och vind under många år och dessutom hålla värmen inne och tjuven ute. Därför ska du ställa höga krav på dina fönster.
Samtliga delar i våra fönster är noga utvalda och testade – från den stora karmen ner till minsta skruv. Tillsammans skapar de en gedigen och hållbar produkt.

Certifikat_loggor.png

Våra tester

Elitfönster Original – vårt mest sålda fönster


BiTAsterix.png


Elitfönster Original är ett modernt fönster i klassisk tappning. Välisolerat och lättskött, med 3-glas isolerruta. Med djupimpregnerat trä och högklassigt fabriksmålad ytbehandling. Ett gediget trähantverk av fingerskarvad svensk kvalitets-furu från hållbart skogsbruk.

Väljer du till aluminium på utsidan får fönstrets redan rötskyddade och fabriksmålade trädelar ett ytterligare skydd mot sol, vind och nederbörd, samt en nästintill underhållsfri utsida och 30 års garanti mot röta.

Expertpanel

Dokument och länkar

Därför kan vi ha upp till 30 års garanti

Elitfönster vet att ett tryggt köp är viktigt för våra kunder. Genom att garantera lång garantitid visar vi att vi har konstruerat, testat och tillverkat våra produkter för att hålla över lång tid. – Trygghet för våra kunder.

Våra produkter ska tåla väder och vind under många år och dessutom hålla värmen inne och tjuven ute. Därför ska du ställa höga krav på dina fönster.

Samtliga delar i våra fönster är noga utvalda och testade – från den stora karmen ner till minsta skruv. Tillsammans skapar de en gedigen och hållbar produkt. Elitfönster erbjuder 30 års garanti mot röta på Elitfönster Original Alu, 10 års garanti på fönstrets funktion och 10 år mot kondens mellan glasen i isolerrutan. Här hittar du våra Garantivillkor för konsument.

Flera av våra modeller har både inbrottsförstärkt konstruktion, aluminiumbeklädd utsida och StormTiteTM – en försegling mot inträngande vind och fukt.

Här nedan hittar du mer om det som kännetecknar ett äkta Elitfönster.


Fördelar med Elitfönster
Att byta fönster är en investering, både i pengar och tid. Ett fönsterbyte kan också ha stor påverkan på ditt hem då det förändrar husets utseende, uppvärmningskostnad och trivsel.


Elitfönster – en investering på kort och lång sikt
Att byta fönster är en stor investering. Därför är det viktigt att välja fönster som både passar huset, som spar energi och som håller länge. Som en ren bieffekt av det ökar samtidigt värdet på huset.

Personsäkerhet

Personsäkerhetsglas minskar risken för personskador om glaset krossas. Boverkets Byggregler anger att glas som är oskyddade och placerade så att personer riskerar komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas. På Elitfönster hjälper vi dig att välja rätt glas efter dina unika förutsättningar för att uppfylla lagens krav på personsäkerhet.

Våra glasval

Personsäkerhet BBRInbrottsklass – RC2 eller RC2N

Passar för fönster och altandörrar i utsatta lägen och är ett självklart val för dig som ställer höga krav på säkerhet och vill försvåra för inbrottstjuven. Styrkan sitter i konstruktionen som har inre förstärkningar och extra skyddsplåtar på känsliga ställen. Produkterna har genomgått ett flertal hårda tester som till exempel statisk belastning, dynamisk påverkan och manuellt angreppstest med verktyg. Klassning enligt RC2N med produktens alla förstärkningar eller RC2 för extra säkerhet där även glaset är uppgraderat med ett lamellglas som uppnår P4A. Detta tillval erbjuds till Elitfönster Original Alu och Elitfönster Original Alu Objekt.

Elitfönster Original Alu – Sveriges miljövänligaste fönster

En EPD (miljövarudeklaration) är ett oberoende verifierat dokument som öppet redovisar vilken miljöpåverkan en produkt har. Detta gör att våra produkter kan jämföras med andra tillverkares produkter. Klimatpåverkan för Elitfönster Original Alu ligger ca 25 % under andra tillverkares av motsvarande fönster under hela fönstrets livscykel. Våra fönster har ett betydligt lägre klimatavtryck, upp till 60%, jämfört med fönster i andra material såsom PVC och aluminium.

EPD Elitfönster Original Alu Vrid

EPD Elitfönster Original Alu Fast

 

Elitfönsters hållbarhetskompass
Vi håller miljö- och hållbarhetsarbete högt på vår dagordning och är ödmjuka inför uppgiften att bedriva vår verksamhet på ett sätt som belastar vår miljö så lite som möjligt. Vårt fokus är att bidra till ett hållbart samhälle, där våra produkter bidrar till att spara energi och där vår verksamhet inkluderar hela vårt samhälle. När du köper ett Elitfönster kan du känna dig trygg i att du har gjort ett bra val för dig, ditt hem och miljön.

 

Miljömärkningar

Hälsa, miljö och säkerhet är det viktigaste vid användande av en produkt. Elitfönster kan med stolthet redovisa att våra produkter klarar dessa nyckelord.
Därför finns vi registrerade i de största och tuffaste miljömärkningssystemen där vi redovisar hela produktens innehåll och att dessa systems tuffa miljökrav uppfylls.

Byggvarudeklaration – eBVD
Elitfönsters produkter redovisar fullt material innehåll i en Byggvarudeklaration, dessa är sökbara på Byggmaterialindustriernas hemsida.

Basta
Basta är ett register som ägs av IVL, Svenska Miljöinstitutet, som registrerar produkter som klarar Bastas högt ställda krav på kemiskt innehåll. Elitfönster uppfyller dessa tuffa krav.

Sunda Hus
Sunda Hus är ett system som syftar till att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel. Systemet klassificerar produkter efter hur miljövänliga de är, Elitfönster är klassificerade i bästa klassen.

Byggvarubedömningen
Är ett bedömningssystem som bedömer produkter efter hållbarhet med hårt ställda krav på materialinnehåll och kemiskt innehåll i en produkt. Elitfönster uppfyller dessa hårt ställda krav.

Om du vill veta hur pålitliga våra fönster är, vad är då bättre än att fråga den som tillverkat produkten? Någon som objektivt testat den så klart! Elitfönster har ett av de mest testade fönstersortimenten på marknaden, det känns bra. De märkningar, certifieringar och tester som våra fönster genomgår kan du läsa mer om här


CE-märkning
Elitfönsters produkter uppfyller EU:s krav på CE-märkning. Det innebär att produkternas egenskaper är verifierade på ackrediterat labb, att dess egenskaper redovisas på produktens CE-märkningsetikett samt prestandadeklaration.
Elitfönster redovisar varje unik produkts egenskaper på CE-märkningsetiketten samt länkar direkt till produktens prestandadeklaration via etikettens QR-kod.

P-märkt produktion
Produkterna är tillverkade i en certifierad P-märkt produktionsprocess vilket säkerställer att produktens kvalité och prestanda håller hög nivå. Certifikat utfärdat av RISE, Reaserch Institutes of Sweden, enligt certifieringsregel 133 ”Certifiering av produktionsprocess för produktion av byggprodukter (P-märkt produktion)” mot referensverk ”Produktion fönster av trä och trä/metall”

Brandmotstånd
Elitfönsters brandklassade produkter är utvärderade mot de nya tuffa kraven från EU på CE-märkning av brandegenskaper som trädde ikraft under 2019. Vi har det största verifierade produktutbudet mot dessa nya krav.

 

Ett urval av Elitfönsters certifikat och rapporter:

*Våra fönster är bäst i test!

Vi testar och jämför, fönster mot fönster, och är stolta över resultaten. Vi har riktigt bra kvalitetsfönster för villamarknaden, är samtidigt prisvärda och har de längsta garantierna. Som Sveriges ledande fönster­tillverkare, med nästan hundra år av fönster­tradition i Småland. *Våra fönster har genomgått tester hos ByggHemma och TeknikRåd.

Produkterna som lämnar våra fabriker hamnar ofta i topp i stora jämförande tester och när det kommer till hållbarhet och teknisk utveckling är vi företaget som konkurrenterna följer med intresse. Vår ambition är inte att presentera en produkt som är “Bäst i test” inom alla kategorier utan snarare lyfta de parametrar där vi ligger i framkant exempelvis: miljövarudeklaration(EPD), garantier etc gentemot övriga producenter. Produkten vi presenterar Elitfönster Original kommer också med omdömen från andra konsumenter som testat eller köpt produkten i fråga. Det kan handla om kommentarer från exempelvis marknadsundersökningar och att majoriteten av landets återförsäljare och snickare rankar oss i topp gällande design, utbud och kvalitet förstärker bara detta.

Alla tester och certifikat vi uppgett görs av tredje part och i ackrediterade labb. Bäst i test hänvisar även till produkttester 2021 hos ByggHemma och TeknikRåd. Produkten vi hänvisar till är Elitfönster Original.

EPD Elitfönster Original Alu Vrid

EPD Elitfönster Original Alu Fast

 

Ackrediterade labb
Elitfönster anlitar flera oberoende ackrediterade labb, bl.a. RISE (Research Institutes of Sweden) för att tredjepartstesta och utvärdera våra produkter och processer. Exempel på egenskaper som Elitfönster verifierar på ackrediterade labb:

 • Lufttäthet
 • Regntäthet
 • Motståndsförmåga mot hårda vindlaster
 • Lastbärande förmåga hos säkerhetsbeslag
 • Ljudisolering
 • Energivärde (u-värde)
 • Ljustransmission
 • Solstrålningsfaktor
 • Brandmotstånd
 • Reaktion vid brandpåverkan
 • Stöttålighet
 • Manövreringskrafter
 • Kondenssäkerhet
 • Mekanisk hållfasthet
 • Förslitningsprover (öppna/stäng)
 • Inbrottsskydd
 • Åldring plast och gummidetaljer
 • Korrosionsmotstånd beslag
 • Fönsters infästningsbeslags bärighet
 • Impregnering av trädetaljer
 • Beständighet av ytbehandling

 

Se hur vi testar våra fönster:

Brandsäkerhet

Glassäkerhet

Inbrott

Hitta återförsäljare nära dig

Försäljning av Elitfönsters produkter sker endast via våra återförsäljare. Hos våra återförsäljare får du hjälp med ditt val av fönster. Ett antal av dem har även utställningar där du i lugn och ro kan titta och känna på våra gedigna fönster.

Sök efter återförsäljare på stad eller
Återförsäljare Återförsäljare med utställning

Vi finns på ett hundratal orter runt om i hela Sverige.

Hitta en återförsäljare nära dig.