Till butiken Elitfönster - Part of Inwido

BBR - Boverkets byggregler

Personsäkerhet i bostäder

Krav enligt BBR 22 (Boverket byggregler)

Den här informationen är en hjälp och vägledning vid val av glas och beslag för att uppfylla krav i Boverkets Byggregler (BBR), avsnitt 8, ”Säkerhet vid användning”. Föreskrifterna i BBR avsnitt 8 är tvingande regler och omfattar alla typer av byggnader. Föreskrifterna gäller både vid uppförande av ny byggnad och vid ändring av befintlig byggnad. 

Om glassäkerhet i bostäder

BBR 19 lagkrav som träder i kraft 1 januari 2013.
Det nya lagkravet innebär att reglerna för glassäkerhet i bostäder syftar till att öka personsäkerheten och särskilt stärka skydden vid de utrymmen där barn håller till. Fram till nu har BBR omfattat nybyggnation av bostäder men från och med årsskiftet gäller den även vid ändring av bostaden t.ex. byte av fönster eller dörr och faller då under de direktiv som står i BBR 19. Detta gör att de standarder på säkerhetglas som har funnits vid nybyggnation nu också gäller vid fönsterbyten i befintliga hus.

BBR 8:35 – Glas i byggnader

Glas som är oskyddade och så placerade att personer riskerar komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas. Glasytor och infästningar ska tåla dynamisk påverkan av en människa.

BBR 8:352 – Skydd mot fall genom glas

Glasytor ska utformas så att risken för att falla ut genom glasytan begränsas. Fallrisk anses föreligga om fallhöjden är mer än 2,0 m till underliggande mark eller golv och avståndet mellan glasytans underkant och golv eller mark är mindre än 0,6 m. Se punkt 4 i illustrationen.

BBR 8:353 – Skydd mot personskador

Glasytor ska utformas så att risken för personskador begränsas. Gäller glasytor i enskilda bostadslägenheter om avståndet från glasytans underkant till golv eller mark är mindre än 0,6 m. Se punkt 1 och 2 i illustrationen.

Vanligt fönsterglas - BBRHärdat fönsterglas - BBRLaminerat fönsterglas - BBR

Regler för utfallsskydd och barnsäkerhet i fönster och altandörrar

Barnsäkerhetsbeslag i fönster och altandörrar 
8:10:12 Öppningsbara fönster, balkongdörrar och dylikt I utrymmen där barn kan förväntas vistas utan ständig tillsyn av vuxna ska öppningsbara fönster, balkongdörrar och dylikt förses med säkerhetsanordningar enligt avsnitt 8:231 (BBR).

8:231 Öppningsbara fönster, balkongdörrar och dylikt 
I utrymmen där barn kan vistas ska öppningsbara fönster vilkas karmunderkant sitter lägre än 1,8 meter över golvet ha säkerhetsbeslag, spärranordningar eller andra skydd som begränsar risken för att barn ska falla ut. Balkongdörrar och öppningsbara fönster där avståndet mellan glasytan och golvet är mindre än 0,60 meter ska ha säkerhetsbeslag och spärranordningar som hindrar barn från att öppna och passera dörren eller fönstret.

OBS! Säkerhetsanordningar behöver inte finnas på fönster eller altandörrar i markplan.

Utformning av fönsterytor i bostäder

_________________________________

Fönster i yttervägg lägre än 0,6 m till golv eller mark (Balkong , altan eller dyl). 

Krav: skydd mot personskador.

Altandörr dörr helglasad. 
Krav: skydd mot personskador

Fönster i yttervägg högre än 0,6 från golv eller mark (balkong , altan eller dyl). 
Inga krav på personsäkerhet.

Fönster i yttervägg lägre än 0,6 från golv invändigt, fallhöjd över 2,0 m. 
Krav: skydd mot personskador och fall.

_________________________________

Öppningsbara fönster och altandörrar

Dessa regler är särskilt ägnade att hindra fallolyckor där barn är inblandade.

Godkända barnsäkerhetsspärrar eller lås skall finnas på: 

  • Öppningsbara fönster belägna på 2 m fallhöjd eller högre 
  • Fönster eller fönsterdörrar som leder ut mot balkong elleraltan belägen på mer än 2 m höjd över marken

Våning 2 
Krav: Skydd mot fall, barnsäkerhet öppna och passera.

Beslagsval: Fönster
Beteckning: Låsbart handtag. Barnsäkerhetsspärr.

Beslagsval: Altandörr. Inåtgående/Utåtgående.
Beteckning: Låsbart handtag. Barnsäkerhetsspärr.

Våning 1 
Krav: Inga krav

Beslagsval: Vridfönster. Altandörr.
Beteckning: Valfritt. Valfritt.

Öppningsbara fönster och altandörrar - Husskiss

Hitta återförsäljare nära dig

Hos våra återförsäljare får du hjälp med ditt val av fönster. Ett antal av dem har även utställningar där du i lugn och ro kan titta och känna på våra gedigna fönster.

(Sök på stad)

Återförsäljare

Återförsäljare med utställning