Till butiken Elitfönster På Plats

Ordlista

Ordlista fönster

Altandörr – kan också benämnas fönsterdörr.

Aluminiumbeklädnad – utvändig beklädnad som ger ett extra väderskydd.

Argongas - en naturlig gas som finns i luften omkring oss och används bland annat för att fylla mellanrummen i isolerrutor för att förbättra glasets värmeisolerande egenskaper.

Barnsäkerhetsbeslag – förhindrar att små barn kan öppna fönstret eller dörren och riskera att falla ut. Olika varianter beroende på produkttyp erbjuds som tillval.

Broms – en funktion som fungerar som ställbart vädringsbeslag monterat i produktens överdel.

Bröstningshöjd - linjering av en altandörrens delning mellan glas och fyllning/glas.

Båge - är fönstrets öppningsbara del.

Distansprofil – ram som sitter mellan glasen i ett isolerglas.

Dörrblad – är altandörrens öppningsbara del.

E - brandklassning med grundläggande integritet som ger avgränsning mot rök och flammor. 

EW – brandklassning med begränsad isolering mot värmespridning på ej brandutsatt sida.

EI
 - brandklassning med isolering som stoppar värmespridning på ej brandutsatt sida.

Energiglas - är benämningen på glas som har ett eller flera metallskikt s k lågemissionsskikt som reflekterar värmestrålning och sänker U-värdet.

Fast karm - fönster som ej kan öppnas.

Fingerskarvning – är en metod för sammanfogning av träämne för att slippa kvistar och förstärka materialets hållfasthet.

Fyllning - nedre delen på en altandörr eller en tät del som kan ersätta glas i en fast karm.

Fönstermärkning – varje produkt märks med en eller flera märklappar som redovisar produktens egenskaper och certifieringar.

G-värde – ett värde som anger solvärmetransmission. Anges i procent.

Glas
 – förutom att fungera som ljusinsläpp och möjlighet att titta ut har det även stor betydelse för värmeisolering, ljudisolering, solskydd, insynsskydd, personskydd och inbrottsskydd.

Glaslist – en list som håller glaset på plats.

Glasskena - droppbleck som sitter utvändigt nedtill på glas/fyllning på produkter utan aluminiumbeklädnad.

Isolerglas - är två eller flera enkelglasrutor som limmas ihop och sedan tillsluts lufttätt med en distansprofil. Isolerglaset bromsar värmeläckaget genom glaset och bidrar till bättre energivärde, dvs sänker dess U-värde. Mellanrummen mellan glasen innehåller torr luft eller en isolerande gas. Isolerrutan används i fönsterkonstruktioner för att förbättra värme- och ljudisolerande egenskaper. (Isolerglas benämns också isolerruta eller isolerglaspaket)

Karm – del av fönster eller altandörr där bågen monteras.

Karmhylsa – justerbar hylsa som förenklar montage av fönsterprodukter.

Kondens – när luft träffar en kall yta och kyls av, avsätts fukten i luften som små vattendroppar på den kalla ytan. Vattendropparna brukar kallas kondens eller imma. Kondens kan bildas på husväggar, badrumsspeglar, glasögon och fönsterrutor.

Kopplade - fönster och fönsterdörrar kan tillverkas i en kopplad konstruktion med dubbla bågar vilket exempelvis möjliggör montage av mellanglaspersienn. Vid putsning delas bågarna och glasen kan putsas på alla fyra sidorna. Kopplade bågar med ett 2-glas isolerglas i innerbågen och ett enkelglas i ytterbågen kallas 2+1-konstruktion.

Lamellimning - innebär att två eller flera smala trälameller fogas ihop för att ge ett rakt och formstabilt ämne till t ex en fönsterkarm.

Laminerat glas – är två eller flera enkelglas som monteras ihop med folie emellan för att förbättra vissa egenskaper såsom ljudreducering, personsäkerhet och inbrottsskydd.

LT-värde - ett värde som anger ljustransmission. Anges i procent.

Luft – fönsterluft är ett vedertaget begrepp och anger antalet öppningsbara delar i produkten.

Ljudreduktion – ett materials förmåga att dämpa ljudet inomhus från trafik och andra yttre källor, mäts i Decibel (dB).

Mittstycke - glasdelande post.

Modulmått - storlekar anges i moduler där en modul (M) är 100 mm, modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd dvs 10 mm runt om.
Exempel: Storlek M 5/10 innebär karmytterbredd = 480 mm och karmytterhöjd = 980 mm.

Rutstämpel – beskrivning av glasets uppbyggnad och tillverkningsdatum, placerad på distansprofilen i isolerglaset.

Rw - ett värde som anger produktens ljudreduktion och är ett sammansatt värde av höga och låga toner.

Rw+C - anger produktens ljudreduktion, används vid buller från landsvägstrafik, tågtrafik mm.

Rw+Ctr – ljudreduktionstal som används för lågfrekvent buller från exv stadstrafik med inslag av tung trafik.

Sidhängt fönster – fönster med gångjärn placerade på sidan.

Solida träämne – massivt virke som ej är fingerskarvat.

Spaltventil – ventil som placeras i en urfräsning i fönstrets karmöverstycke.

Spanjolett - låsningsbeslag till fönster, altandörr och skjutdörr.

Spröjs – dekoration till fönster. Levereras som löstagbar, glasdelande eller mellanglasspröjs.

StormTite – tätningslist mellan karm och båge som skyddar mot fukt och vind.

U-värde - ett mått på fönstrets värmeisolerande förmåga i enheten W/(m2K) och avser hela fönsterkonstruktionen inklusive båge och karm, ej enbart glaset.

Vridfönster - glidhängt fönster som öppnas utåt och kan vändas runt 180 grader utanför fönstret med hjälp av det speciella vridbeslaget, praktiskt vid fönsterputsning.

Överkantshängt fönster - fönster med gångjärn placerade i överkant.

Hitta återförsäljare nära dig

Hos våra återförsäljare får du hjälp med ditt val av fönster. Ett antal av dem har även utställningar där du i lugn och ro kan titta och känna på våra gedigna fönster.

(Sök på stad)

Återförsäljare

Återförsäljare med utställning